Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3618628m92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Serie: 3000
3070 (07/93 -> ), 3075, 3085 (B249026 -> ), 3095 (B249026 -> ),
Serie: 3100
3115 (07/93 -> ), 3120 (B249026 -> ), 3120T (B249026 -> ),
Serie: 600 (Brasil - South Africa)
610 Turbo,
Serie: 6100
6150, 6160, 6170, 6180,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
815 595 95 50.60 50.60 18 505 41.75Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81829492, 83929872, 83972010, 83993346, 87687384, 87767708, E0NN8005GA15M, E0NN8005GB15M, E0NN8005GC15M, E0NN8005HA15M

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford

Tractor

Serie: 00

4100, 4200, 4400, 5100, 5200, 7100, 7200,

Serie: 000

4000, 5000, 7000,

Serie: 10

4110, 4410, 5110, 5610, 6410, 6610, 6610O, 6710, 6810, 7410, 7610, 7610O,

Serie: 30

4130, 4330,

Serie: 40

4340, 5340,

Serie: Skidded

4190, 5190,

Industrial tractor

Serie:

4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  615   480    90    38    45    19     -    41     -

150-46


 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82015101, 82015103

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Tractor

Tractor
Serie: 40            

5640, 6640, 7740,

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  720   515   100    38    44     -     -     -     -
150-245

 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

C7NN8005H

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Tractor

Serie: 00

2100 (Without cooler ), 2300 (Without cooler ), 3100 (Without cooler ), 3300 (Without cooler ), 3600 (Without cooler ), 3600N (Without cooler ), 3600NO (Without cooler ), 3600R, 3600V (Weinbau Without cooler ), 3900 (Without cooler ), 4100 (Without cooler ), 4200 (Without cooler ), 4400 (Without cooler ), 4600 (Without cooler ), 4600NO (Without cooler ), 4600O (Without cooler ), 4600SU, 5100 (Without cooler ), 5200 (Without cooler ), 5600 (Without cooler ), 5700 (Without cooler ), 6600 (Without cooler ), 6600C (Without cooler ), 6600O (Without cooler ), 6700 (Without cooler ), 7100 (Without cooler ), 7200 (Without cooler ), 7600 (Without cooler ), 7600C (Without cooler ), 7700 (Without cooler ),

Serie: 000

2000 (Without cooler ), 2600 (Without cooler ), 2600N (Without cooler ), 2600R, 2600V (Weinbau Without cooler ), 3000 (Without cooler ), 4000 (Without cooler ), 5000 (Without cooler ), 7000 (Without cooler ),

Serie: 10

2110 (Without cooler ), 2310 (Without cooler ), 2610 (Without cooler ), 2610V (Weinbau Without cooler ), 2810 (Without cooler ), 2910 (Without cooler ), 3110 (Without cooler ), 3310 (Without cooler ), 3610 (Without cooler ), 3610NO (Without cooler ), 3610V (Weinbau Without cooler ), 3910 (Without cooler ), 3910H (Without cooler ), 3910N (Without cooler ), 3910R, 3910V (Weinbau Without cooler ), 4110 (Without cooler ), 4110N (Without cooler ), 4110NO (Without cooler ), 4110O (Without cooler ), 4110V (Weinbau Without cooler ), 4410 (Without cooler ), 4610 (Without cooler ), 4610NO (Without cooler ), 4610SU,

Serie: 200

230A (Without cooler ), 234 (Without cooler ),

Serie: 30

3330 (Without cooler ), 4130 (Without cooler ), 4330 (Without cooler ),

Serie: 40

4340 (Without cooler ), 5340 (Without cooler ),

Serie: 55

3055 (Without cooler ),

Serie: Rice

2150 (Without cooler ), 3150 (Without cooler ),

Serie: Skidded

3190 (Without cooler ), 4190 (Without cooler ), 5190 (Without cooler ),

Industrial tractor

Serie:

2120 (Without cooler ), 231 (Without cooler ), 233 (Without cooler ), 3120 (Without cooler ), 333 (Without cooler ), 334 (Without cooler ), 335 (Without cooler ), 3400 (Without cooler ), 3500 (Without cooler ), 3550 (Without cooler ), 4140 (Without cooler ), 420 (Without cooler ), 4450 (Without cooler ), 4500 (Without cooler ), 4550 (Without cooler ), 515 (Without cooler ), 530A (Without cooler ), 531 (Without cooler ), 532 (Without cooler ), 535 (Without cooler ), 5550 (Without cooler ), 6550 (Without cooler ), 7550 (Without cooler ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  555   485    65    38    45    18     -    42     3

150-162

 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3778074M91

3781116M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 6200

6265, 6270, 6280, 6290,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  690   565   135    50.69    50.8     -   540     -     

 150-128

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3808159M92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 4200

4260, 4265, 4270,

Serie: 4300

4360, 4365, 4370,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  690   565   135    51    51     -     -     -     -

150-110

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1695721M2 - Massey Ferguson

1695721A2 - Massey Ferguson

1695721R2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

365 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

390T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)View

398 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

399 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  650   525    90    50.3    30.85    18     -    41.85     

150-19

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1669650M94 - Massey Ferguson

1669650M93 - Massey Ferguson

1669648M94 - Massey Ferguson

1669650R94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

275 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

290 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  665   405    70    40.2    40.1    60     -    41.7     

150-16

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1876606M4 - Massey Ferguson

1876606M3 - Massey Ferguson

1876607M1 - Massey Ferguson

1876602M91 - Massey Ferguson

1876603M91 - Massey Ferguson

1876606R4 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

265 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  670   450    70    40.50    40.80    60     -    42     

150-162

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1680547M92 - Massey Ferguson

1672862M91 - Massey Ferguson

1680547M91 - Massey Ferguson

1680547R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

230 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
615+45(VIS)   405    68    37.6    37   110   350    41.60     

150-162

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897358M4 - Massey Ferguson

885580M3 - Massey Ferguson

885411M93 - Massey Ferguson

885579M93 - Massey Ferguson

897357M2 - Massey Ferguson

885580R3 - Massey Ferguson

897358R4 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  645   405    70    40    40    60     -    41.40     

150-9

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

894319M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - A3.144)

35 - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
600+35(VIS)   405    68    37.60    34.90    24   350    41     

150-3

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1660499M92 - Massey Ferguson

1660498M91 - Massey Ferguson

1871721M91 - Massey Ferguson

885856M94 - Massey Ferguson

1660498M92 - Massey Ferguson

962072M3 - Massey Ferguson

962071M93 - Massey Ferguson

1660499E92 - Massey Ferguson

1660499R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
615-35(VIS)   405    68    37.60    37.55    30   355    41.25     

150-4

Κατηγορία Ψυγεία νερού