Οδηγοί Βαλβίδων μηχανής PERKINS 1004-1104-1106

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3313A012, 4223987M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

 Tractor
Serie: 2200
2230,
Serie: 300
374AP(X), 374FP(X), 374GE(X), 374SP(X), 394AP(X), 394FP(X), 394GE(X), 394SP(X),
Serie: 3200-3300
3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 3330, 3330F/FE, 3330GE, 3330S, 3330V, 3340, 3340F/FE, 3340GE, 3340S, 3340V, 3350, 3350F/FE, 3350GE, 3350S, 3355, 3355F/FE, 3355GE, 3355S,
Serie: 3400
3425 VSF, 3435 VSF, 3445 VSF, 3455 VSF,
Serie: 400 (Brasil - South Africa)
410, 420, 430,
Serie: 4200
4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270,
Serie: 4300
4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370,
Serie: 5400
5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465,
Serie: 6100
6170, 6180,
Serie: 6200
6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290,
Serie: 6400
6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480,
Serie: 7400
7465, 7475, 7480,
Serie: 8100
8120,
Serie: 8200
8210, 8220,
Telescopic loader
Serie:
8925, 8925T, 8926, 8926T, 8937, 8937T, 8939, 8939T,
Serie: Fermec-Terex
750, 750B, 760, 760B, 860, 860B, 860S, 860SE, 960, 960B, 965

Landini
Tractor
Serie: Advantage
75V,
Serie: Atlantis
Atlantis 100,
Serie: Atlas
Atlas 100,
Serie: Ghibli
Ghibli 100, Ghibli 90,
Serie: Globus
Globus 65, Globus 75, Globus 80,
Serie: LandPower
LandPower 125, LandPower 135, LandPower 145, LandPower 165, LandPower 185,
Serie: Legend NG
Legend 120 NG, Legend 130 NG, Legend 140 NG, Legend 160 NG, Legend 180 NG,
Serie: Legend NG TDI
Legend 125 NG TDI, Legend 135 NG TDI, Legend 145 NG TDI, Legend 165 NG TDI, Legend 185 NG TDI,
Serie: Mythos
Mythos 100, Mythos 90,
Serie: Mythos Tier 2
Mythos 115,
Serie: Rex F/GE/GT Tier2
Rex 80F,
Serie: Rex FP/LP/GTP/GE
Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP,
Serie: Rex V
Rex 80V,
Serie: Trekker F
Trekker 70F,
Serie: Trekker NG
Trekker 90F,
Serie: Vision
Vision 100, Vision 90,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Engine type:
A4.236 - Perkins
1004.42 - Perkins
1104D-44TA - Perkins
1103C-33 - Perkins
1104D-E44TA - Perkins
Unknown - Perkins
1106D-E66TA - Perkins
1004.40T - Perkins
1104C-44 - Perkins
1006.60 - Perkins
1106C-E60TA - Perkins
1103C-33T - Perkins
1104D-44T - Perkins
1004.40 - Perkins
1004.4 - Perkins
1104C-44T - Perkins
1006.60T - Perkins
44CWA - Sisu (Valmet)
44CTA - Sisu (Valmet)

Οδηγοί βαλβίδων μηχανής Perkins 6.354  A4.236  A4.248

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

02101884x8 - JCB

4223074M1x8 - Massey Ferguson

3343J021 - Perkins 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1007 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

1014 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

1100 - Massey Ferguson (Engine, A6.354)

1114 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

1130 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.1)

1134 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

1200 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.1)

1250 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2620 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2640 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2645 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2680 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2685 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2720 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2725 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

3050 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

3065 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

3070 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

3075 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

3080 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3085 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3090 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3095 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3120 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3120T - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3125 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3140 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3610 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3630 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

3635 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3645 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

365 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3650 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

3655 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3660 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

372 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

374S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

377 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

383 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

384S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

387 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

390T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

393 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393LX - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

394A - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

397 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

398 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

399 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

399 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

4225 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4235 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4240 - Massey Ferguson (Engine - 4.41)

4245 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4255 - Massey Ferguson (Engine - 1004.4)

4260 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

4270 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6110 - Massey Ferguson (Engine, 4.41)

6120 - Massey Ferguson (Engine, 4.41)

6130 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6140 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6150 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6160 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6180 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

6190 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

698T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

699 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

8110 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8120 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8130 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

Landini

10000 - Landini (Engine, A6.354.1)

10000 - Landini (Engine, A6.354.4)

10000S - Landini (Engine, A6.354.1)

10000S - Landini (Engine, A6.354.4)

12500 - Landini (Engine, A6.354.4)

13000 - Landini (Engine, A6.354.4)

14500 - Landini (Engine, AT6.354.4)

16000 - Landini (Engine, AT6.354.4)

16500 - Landini (Engine, AT6.354.4)

6500 - Landini (Engine, A4.212)

6860 - Landini (Engine, A4.236)

6880 - Landini (Engine, A4.236)

7860 - Landini (Engine, 4.41)

7860 - Landini (Engine, A4.236)

7880 - Landini (Engine, A4.236)

80000R - Landini (Engine, A4.248)

8000DT - Landini (Engine, A4.248)

8500 - Landini (Engine, A4.248)

8830 - Landini (Engine, A4.248)

8860 - Landini (Engine, 4.41)

8860 - Landini (Engine, A4.248)

8870 - Landini (Engine, A4.248)

8880 - Landini (Engine, A4.248)

9500 - Landini (Engine, A6.354)

9500 - Landini (Engine, A6.354.1)

9550 - Landini (Engine, A6.354.4)

9880 - Landini (Engine, AT4.236)

9880HC - Landini (Engine, AT4.236)

Advantage 85 - Landini (Engine, A4.248)

Atlas 75 - Landini (Engine, 4.41)

Atlas 85 - Landini (Engine, 4.41)

Blizzard 85 - Landini (Engine, A4.248)

Legend 105 - Landini (Engine, 1006.6HR3)

Legend 115 - Landini (Engine, 1006.6HR4)

Legend 130 - Landini (Engine, 1006.6TLR2)

Legend 145 - Landini (Engine, 1006.6THR2)View

Legend 165 - Landini (Engine, 1006.6THR4)

New Legend 115 - Landini (Engine, 1006.6)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οδηγοί βαλβίδων μηχανής Perkins ΑD3.152

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

738094M1x8 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Engine, A4.318)

285 - Massey Ferguson (Engine, A4.318)

298 - Massey Ferguson (Engine, A4.318.2)View

595 - Massey Ferguson (Engine, A4.318)

698 - Massey Ferguson (Engine, A4.318.2)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ