Ταμπλό MASSEY FERGUSON 374-394-LANDINI ADVANTAGE-BLIZZARD-VIGNETI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3542333M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON

363-364-373-374-383-384-387-393-394-397

LANDINI

ADVANTAGE 55-60-65-75-85

BLIZARD 50-60-65-75-85-95

VIGNETI CAB 55-60-65-75

VIGNETI FOOT STEP 55-60-65-75

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tαμπλό NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83953544 - Ford Finis

D5NN10849BA - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2600 - Ford New Holland (Electronic components, )

3600 - Ford New Holland (Electronic components, )

3900 - Ford New Holland (Electronic components, )

4100 - Ford New Holland (Electronic components, )

4600 - Ford New Holland (Electronic components, )

5110 - Ford New Holland (Electronic components - )

5600 - Ford New Holland (Electronic components, )

5610 - Ford New Holland (Electronic components - )

6410 - Ford New Holland (Electronic components - )

6600 - Ford New Holland (Electronic components, )View

6610 - Ford New Holland (Electronic components - )

6810 - Ford New Holland (Electronic components - )

7600 - Ford New Holland (Electronic components, )

7610 - Ford New Holland (Electronic components - )

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tαμπλό NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83958741 - Ford Finis

81818095 - Ford Finis

C7NN10849C - Ford New Holland

EHPN10849A - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Electronic components, )

3000 - Ford New Holland (Electronic components, )

4000 - Ford New Holland (Electronic components, )

5000 - Ford New Holland (Electronic components, )

7000 - Ford New Holland (Electronic components, )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ