Αντλία λαδιού Μηχανής BALANCER FORD

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 82934230, 83924287, C9NN6A311AD, D3NN6A311A, D9NN6A311AB, D9NN6A311AD

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 2000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
2100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 65-12 74
2110 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 65-12 74
2120 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 65-12 74
2300 - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 1 65-12 74
2310 - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 65-12 74
3000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
3055 - 3 CYL AG TRACTOR FRENCH SUPER - 1 65-12 74
3100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
3120 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 65-12 74
3300 - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 1 65-12 74
3310 - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 65-12 74
3330 - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
3400 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 1 65-9 75
3500 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
3550 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
4000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
4100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
4110 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 65-12 74
4140 - 3 CYL SPECIAL UTILITY TRACTOR - 1 65-12 74
4200 - 3 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 65-12 74
4330 - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
4340 - 3 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
4400 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 1 65-12 74
4410 - 3 CYL WOODS TRACTOR - 1 69-12 74
4500 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
5000-SERIES - 4 CYL TRACTOR - 1 65-1 75
5100 - 4 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
5110 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 5 84-10 91
5200 - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 67-12 74
5340 - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 6 68-12 74
550 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 1 75-9 78
555 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 10 78-10 88
555A - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 1 84-5 85
555B - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 6 85-10 88
5600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
5610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-12 93
5700 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK - 7 78-9 80
6410 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES U.K. ONLY - 1 88-12 91
655 - 4 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 7 85-10 88
655A - 4 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 6 85-10 88
6600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
6600C - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 75-9 76
6600O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
6610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-12 93
6610O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR 10 SERIES - 1 81-10 91
6700 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK - 1 75-12 80
6710 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK 10 SERIES - 1 81-9 85
6810 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 4 89-10 91
7000-SERIES - 4 CYL TRACTOR - 10 71-12 74
7100 - 4 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 10 71-12 74
7200 - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 10 71-12 74
7410 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 4 89-10 91
7600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
7600C - 4 CYL TRACTOR ROW CROP - 1 75-9 76
7610 - 4 CYL AG TRACTOR 10 SERIES - 1 81-10 91
7610O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR 10 SERIES - 10 81-12 91
7700 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK - 1 75-12 80
7710 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK 10 SERIES - 1 81-10 91

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • BALANCER
 • .
 • Αντλία λαδιού Balancer μηχανής PERKINS A4.236-A4.248

   

  ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  746432M91 - Massey Ferguson

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Massey Ferguson

  168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

  174-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  184-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  265 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  274 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  274SK - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  275 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  284-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  285 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  290 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  294-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  590 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

  690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

  Landini

  6500 - Landini (Engine - A4.212)

  6500 - Landini (Engine - A4.236)

  6550 - Landini (Engine - A4.236)

  6830 - Landini (Engine, A4.236)

  6840 - Landini (Engine - A4.236)

  7500 - Landini (Engine - A4.236)

  7550 - Landini (Engine - A4.236)

  7830 - Landini (Engine, A4.236)View

  80000R - Landini (Engine, A4.248)

  8000DT - Landini (Engine, A4.248)

  8500 - Landini (Engine - A4.248)

  8550 - Landini (Engine - A4.248)

  8830 - Landini (Engine, A4.248)

  Ursus

  5312 - Ursus (Engine, AD3.152)

  5314 - Ursus (Engine, AD3.152)

   

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ