Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 9 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

890302M91 - Massey Ferguson

184542M91 - Massey Ferguson

516068M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Massey Ferguson

133 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

145 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/280)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/270)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 230/280)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/270)View

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 230/280)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ