Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 13 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

82011592 - Ford Finis

E7NN7550EA - Ford New Holland

 

83935484 - Ford Finis

 

83983642 - Ford Finis

 

82001667 - Ford Finis

 

82004599 - Ford Finis

 

82011593 - Ford Finis

 

D9NN7550AB - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 13 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

82006010 - Ford Finis

D8NN7550AA - Ford New Holland

F1NN7550BA - Ford New Holland

83912980 - Ford Finis

83992600 - Ford Finis

82011591 - Ford Finis

81871404 - Ford Finis

82004602 - Ford Finis

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8400 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8530 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

9000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

9600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

9700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TW10 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TW5 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 13 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

83971425 - Ford Finis

C7NN7550V - Ford New Holland

81859449 - Ford Finis

81820827 - Ford Finis

C5NN7550AN - Ford New Holland

C5NN7550AR - Ford New Holland

C7NN7550C - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

2000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 280)

2600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

2610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

3000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

3000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 280)

3600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

3610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

4000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 280)

4110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Dual 280/225)

Dexta - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 280)

Super Dexta - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 280)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 13 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

83937184 - Ford Finis

E3NN7550DA - Ford New Holland

81826679 - Ford Finis

83919100 - Ford Finis

D2NN7550C - Ford New Holland

D9NN7550AA - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND  13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

82006015 - Ford Finis

E3NN7550BA - Ford New Holland

 

81825076 - Ford Finis

 

83937180 - Ford Finis

 

81866447 - Ford Finis

 

D1NN7550B - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

2910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

3230 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

3430 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

3610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

3910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

3930 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

4110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

4130 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

4600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

4610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

4630 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

4830 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5030 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82006009 - Ford Finis

D8NN7563BA - Ford New Holland

83912979 - Ford Finis

82011590 - Ford Finis

83937123 - Ford Finis

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Ford New Holland

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS100 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS110 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS120 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS90 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82006046 - Ford Finis

D8NN7563AB - Ford New Holland

81817035 - Ford Finis

81824588 - Ford Finis

81825804 - Ford Finis

81825805 - Ford Finis

83914241 - Ford Finis

83927137 - Ford Finis

D1NN7563C - Ford New Holland

D2NN7563B - Ford New Holland

D8NN7563AA - Ford New Holland

D2NN7563A - Ford New Holland

C7NN7563C - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για Massey Ferguson.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3701015M92 - Massey Ferguson

3613975M91 - Massey Ferguson

3701015R92 - Massey Ferguson

3701015E92 - Massey Ferguson

3701015M91 - Massey Ferguson

3701015R91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

396 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4243 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4245 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4263 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4345 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)View

4365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4370 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για Massey Ferguson.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3599492M91 - Massey Ferguson

1688208M91 - Massey Ferguson

3599492R91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

698 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

Landini

9550 - Landini (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για Massey Ferguson.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3618886M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3798073M3 - Massey Ferguson

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

5425 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5435 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)View

5445 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5455 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5460 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5465 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

1688207M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

698 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

699 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

Landini

9550 - Landini (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

 3618835M1 - Massey Ferguson

3382760M1 - Massey Ferguson

 

3615366M1 - Massey Ferguson

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3055 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3090 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)View

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3701011M91-ATS - ATS

3701011M91 - Massey Ferguson

3701011R91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

396 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4243 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4263 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4370 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3610281M92 - Massey Ferguson

1671691M91 - Massey Ferguson

 

3610281M91 - Massey Ferguson

 

3610281R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1004 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

298 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

592 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

595 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

595 MKII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

698 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 13 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3762356M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4263 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4370 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ