Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 12 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

82006021 - Ford Finis

C7NN7550Z - Ford New Holland

81820829 - Ford Finis

C5NN7550AL - Ford New Holland

C7NN7550D - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 12 ίντσες.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

83971654 - Ford Finis

E3NN7550CA - Ford New Holland

81826678 - Ford Finis

83913809 - Ford Finis

83937183 - Ford Finis

D2NN7550B - Ford New Holland

D7NN7550A - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5900 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83925716 - Ford Finis

E0NN7563CA - Ford New Holland

81817036 - Ford Finis

83924567 - Ford Finis

E0NN7563EA - Ford New Holland

C7NN7563B - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

5600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

5900 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300) 

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 300)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για Massey Ferguson Landini.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3532501M93 - Landini

3547076M91 - Landini

3540478M91 - Massey Ferguson

3547076M91 - McCormick

3532501M92 - Massey Ferguson

3532501M91 - Massey Ferguson

3532192M96 - Massey Ferguson

3532192M94 - Massey Ferguson

3532192M93 - Massey Ferguson

3532192M92 - Massey Ferguson

3540478R91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey Ferguson

1007 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

154 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

154-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

154-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

154S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

164TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

174 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

174-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

174S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

184 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

184-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

184-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

184S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

194 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

194-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

194S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

233 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

234S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

254 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

254-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

254S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

263T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

264T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

264TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

273 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

274 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

274-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

274-4SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

274S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

274SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

283 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

284 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

284-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

284S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

293 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

294 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

294-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

294-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

294S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

353 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

353S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

363 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

363S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

364 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

364S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

373 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

373LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

373S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

374 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

374A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

374GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

374H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

374S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

377 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

383 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

383LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

383S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

384 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

384A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

384GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

384S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

387 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

393 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

393LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

393S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

393T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

393TLX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

394 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

394A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

394H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

394S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

394TA - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

397 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

397T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 310/310)

Landini

6860 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

6870 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

6880 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

6880VM - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

7560 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

7860 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

7870 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

7880 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

7880VM - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

8860 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

8870 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

8880 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

8880HC - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

8880VM - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

9060 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

9080 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

9080HC - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

9880 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

9880HC - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Advantage 65 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Advantage 75 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Advantage 85 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Advantage 95 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 100 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 70 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 75 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 80 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 85 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Atlas 90 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Blizzard 65 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Blizzard 75 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Blizzard 85 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Blizzard 95 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 100 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 105 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 80 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 85 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 90 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Ghibli 95 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)View

Powerfarm 105 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Powerfarm 75 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Powerfarm 85 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

Powerfarm 95 - Landini (Clutch and flywheel, Dual 310/310)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Πλατώ Κομπλέ (συμπλέκτης)για Massey Ferguson.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1808749M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)View

1085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

595 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Πλατώ κομπλέ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 12 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3701009M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

362N - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

372 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

382 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

382N - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

4220 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4225 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

4235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

4240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

4320 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4325 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

4335 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 12 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

1693883M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 12 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3610274M92 - Massey Ferguson

1693884M91 - Massey Ferguson

 

3610274M91 - Massey Ferguson

 

3610274R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 12 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

887890M93 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

135 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

145 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

152 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

670 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δίσκος συμπλέκτη Massey Ferguson 12 ίντσες.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3599462M92 - Massey Ferguson 

887889M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

133 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
133 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
135 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)
140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)
145 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 250/300)
145 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)
145 MKIII - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
152 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
152 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
560 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
670 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)
690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)
690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ