Σετ σωληνάκια πετρελαίου MASSEY FERGUSON

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3641094M91 - Massey Ferguson + 3641095M91 - Massey Ferguson + 3641156M91 - Massey Ferguson + 3641262M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

168S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

174 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

174 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

174S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

184 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

184S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

261 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

265S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

273 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

283 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

284 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

284S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

285S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

290 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

293 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

294 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

294-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

294S - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

3050 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

3220A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3220GE - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3220S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3225A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3225GE - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3225S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

365 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

372N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

374A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374GE - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

374H - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

375E - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

377 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

383 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

383LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

383S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

384A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

384GE - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

384S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

387 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

390E - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

393 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393LX - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393S - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

394A - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394GE - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

394H - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

397 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

590 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

675 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)View

690 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

Landini

6500 - Landini (Engine, A4.212)

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6550 - Landini (Engine, A4.236)

6830 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

6860 - Landini (Engine, A4.236)

6870 - Landini (Engine, A4.236)

6880 - Landini (Engine, A4.236)

7500 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

7830 - Landini (Engine, A4.236)View

7860 - Landini (Engine, A4.236)

7870 - Landini (Engine, A4.236)

7880 - Landini (Engine, A4.236)

8500 - Landini (Engine, A4.248)

8550 - Landini (Engine, A4.248)

8830 - Landini (Engine, A4.248)

8860 - Landini (Engine, A4.248)

8870 - Landini (Engine, A4.248)

8880 - Landini (Engine, A4.248)

Advantage 75 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 85 - Landini (Engine, A4.248)

Blizzard 65 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 85 - Landini (Engine, A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ σωληνάκια πετρελαίου MASSEY FERGUSON

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3638623M91 - Massey Ferguson + 3638624M91 - Massey Ferguson + 3638625M91 - Massey Ferguson

35342004 - Perkins + 35342005 - Perkins + 35342006 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

140 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

145 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

233 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

234S - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

333 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
AD3.152 - Perkins