Σιλανσιέ FORD NEW HOLLAND TS-90 TS-100 TS-110

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82010856, 87704566 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100 (Turbo ), TS110 (Turbo ), TS90 (Without Cab )

Ford

Tractor

Serie: 40

7740 (Turbo ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
             60    59   200   275   110   175 

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω στρόγγυλο FORD NEW HOLLAND 5610-6610

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81817063 - Ford Finis

87295209 - Ford Finis

C7NN5230R - Ford New Holland 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

3000 - Ford New Holland (Engine, BSD329)View

4000 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

5000 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
             52    47   350   380   395   135  

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω πλακέ FORD NEW HOLLAND 5610-6610

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

87295250 - Ford Finis

D9NN5230FA17M - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5030 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6410 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6610 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6710 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6810 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7000 - Ford New Holland (Engine - BSD442T)

7600 - Ford New Holland (Engine - BSD442T)

7610 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7710 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7810 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8210 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
             60    60   460   665   140 120/220 

 

 

  

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω πλακέ FORD NEW HOLLAND 5600-6600

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83958580 - Ford Finis

E4NN5230GB - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2910 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3610 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3910 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

4100 - Ford New Holland (Engine - BSD330)

4110 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4600 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4610 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

5600 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5700 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6410 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6600 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6610 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6700 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6710 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6810 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7610 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7710 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         50    49   190   680   160   260 

  

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω MASSEY FERGUSON 290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3821782M91 - Massey Ferguson

1675390M91 - Massey Ferguson

1675390M92 - Massey Ferguson

1673835M91 - Massey Ferguson

1673835M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

290 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

590 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         55    55   480   470   410   112  

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω MASSEY FERGUSON 165-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

898228M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

165 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

174-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

185 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

294-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.248)View

65 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

65 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

765 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

765 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

Landini

5500 - Landini (Engine, AD3.152)

5840 - Landini (Engine, AD3.152)View

6030 - Landini (Engine, AT3.152.4)

6040 - Landini (Engine, AT3.152.4)

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6550 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

8550 - Landini (Engine, A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         45    54   420   600    70    95  

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ άνω MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

894291M2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - 87mm)

135 - Massey Ferguson (Engine - A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         45    54   420   600    70    95 

 

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ κάτω MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

890476M93 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson - Agricultural tractor

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)View

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

255 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         36    39   230   570    70    80


 

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ MASSEY FERGUSON 390

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1694963M5 - Massey Ferguson

1694963R5 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

390T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

398 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         63    55    48   410   120   150 

 

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε

Σιλανσιέ MASSEY FERGUSON 399

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1694965R6 - Massey Ferguson

1694965M6 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

396 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

399 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

399 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         63    58    60   430   300   150 

 

 


 

Κατηγορία Σιλανσίε