Σετ λαστιχάκια αντλίας Φρένου MASSEY FERGUSON σειρά 3000-3100-3600-6100-6200-8100-8200

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810832M91 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 3000

3050 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3055 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3060 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3065 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3065S (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3070 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3075 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3080 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3085 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3090 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3095 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

Serie: 3100

3115 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3120 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3120T (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3125 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

Serie: 3600

3610 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3630 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3635 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3645 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3650 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3655 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3660 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3670 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3680 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3690 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 6100

6110 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6120 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6130 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6150 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6160 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6170 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6180 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6190 (Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 6200

6235 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6235HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6245 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6245HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6255 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6255HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6260 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6265 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6270 (-> 01/02 Mechanical braking, With trailer brake - two lines ), 6280 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6290 (-> 01/02 Mechanical braking, With trailer brake - two lines ),

Serie: 8100

8110 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8120 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8130 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8150 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8160 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8170 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8180 (Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 8200

8210 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8220 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8240 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8240XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8250 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8250XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8260 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8260XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8270 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8270XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8280 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8280XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ),

Industrial tractor

Serie:

3165 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βαλβίδα αντλίας MASSEY FERGUSON 390-399-4270-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3611085M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  253 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  360 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  398 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  399 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  4215 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4220 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4225 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4235 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4270 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4315 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4320 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4325 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4335 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4345 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4370 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας MASSEY FERGUSON 290-390-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 1810680M93 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  1080 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  298 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  398 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  399 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4215 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4220 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4225 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4235 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4270 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4315 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4320 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4325 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4335 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4345 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4370 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  595 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  595 MKII - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας MASSEY FERGUSON 175-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810684M92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 7840

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81873388 - Ford Finis

F1NN7578AA - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON 3140

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810834M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3090 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON-LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1642034M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

2620 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2620 - Massey Ferguson (Brakes - )

2625 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2625 - Massey Ferguson (Brakes - )

2640 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2640 - Massey Ferguson (Brakes - )

2645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2645 - Massey Ferguson (Brakes - )

2680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2680 - Massey Ferguson (Brakes - )

2685 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2685 - Massey Ferguson (Brakes - )

2720 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2720 - Massey Ferguson (Brakes - )

2725 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2725 - Massey Ferguson (Brakes - )

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3065 - Massey Ferguson (Brakes - )

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3115 - Massey Ferguson (Brakes - )

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Brakes - )

3120T - Massey Ferguson (Brakes - )

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3610 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3630 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3635 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3650 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3655 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3660 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3670 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6170 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6180 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6190 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6245 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6280 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8210 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8220 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

Landini

16000 - Landini (Clutch and flywheel - )

16000 - Landini (Brakes - )

16500 - Landini (Clutch and flywheel - )

16500 - Landini (Brakes - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810833M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 4200

4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270,

Serie: 4300

4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810936M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

340 - Massey Ferguson (Brakes - )

342 - Massey Ferguson (Brakes - )

350 - Massey Ferguson (Brakes - )

352 - Massey Ferguson (Brakes - )

355 - Massey Ferguson (Brakes - )

360 - Massey Ferguson (Brakes - )

362 - Massey Ferguson (Brakes - )

362N - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

382 - Massey Ferguson (Brakes - )

382N - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

390T - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1811086M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

342 - Massey Ferguson (Brakes - )

352 - Massey Ferguson (Brakes - )

362 - Massey Ferguson (Brakes - )

362N - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

372 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

382 - Massey Ferguson (Brakes - )

382N - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

390T - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810833M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Brakes - )

3060 - Massey Ferguson (Brakes - )

3065 - Massey Ferguson (Brakes - )

3070 - Massey Ferguson (Brakes - )

3075 - Massey Ferguson (Brakes - )

3080 - Massey Ferguson (Brakes - )

3085 - Massey Ferguson (Brakes - )

3090 - Massey Ferguson (Brakes - )

3095 - Massey Ferguson (Brakes - )

3115 - Massey Ferguson (Brakes - )

3120 - Massey Ferguson (Brakes, )

3125 - Massey Ferguson (Brakes - )

3610 - Massey Ferguson (Brakes - )

3630 - Massey Ferguson (Brakes - )

3635 - Massey Ferguson (Brakes - )

3645 - Massey Ferguson (Brakes - )

3650 - Massey Ferguson (Brakes - )

3655 - Massey Ferguson (Brakes - )

3670 - Massey Ferguson (Brakes - )

3680 - Massey Ferguson (Brakes - )

3690 - Massey Ferguson (Brakes - )

5425 - Massey Ferguson (Brakes - )

5435 - Massey Ferguson (Brakes - )

5445 - Massey Ferguson (Brakes - )

5455 - Massey Ferguson (Brakes - )

5460 - Massey Ferguson (Brakes - )

5465 - Massey Ferguson (Brakes - )

6120 - Massey Ferguson (Brakes - )

6130 - Massey Ferguson (Brakes - )

6140 - Massey Ferguson (Brakes - )

6150 - Massey Ferguson (Brakes - )

6160 - Massey Ferguson (Brakes - )

6170 - Massey Ferguson (Brakes - )

6180 - Massey Ferguson (Brakes - )

6190 - Massey Ferguson (Brakes - )

6235 - Massey Ferguson (Brakes - )

6245 - Massey Ferguson (Brakes - )

6255 - Massey Ferguson (Brakes - )

6260 - Massey Ferguson (Brakes - )

6265 - Massey Ferguson (Brakes - )

6270 - Massey Ferguson (Brakes - )

6280 - Massey Ferguson (Brakes - )

6290 - Massey Ferguson (Brakes - )

6445 - Massey Ferguson (Brakes - )

6455 - Massey Ferguson (Brakes - )

6460 - Massey Ferguson (Brakes - )

6465 - Massey Ferguson (Brakes - )

6470 - Massey Ferguson (Brakes - )

6475 - Massey Ferguson (Brakes - )

6480 - Massey Ferguson (Brakes - )

8110 - Massey Ferguson (Brakes - )

8120 - Massey Ferguson (Brakes - )

8130 - Massey Ferguson (Brakes - )

8140 - Massey Ferguson (Brakes - )

8150 - Massey Ferguson (Brakes - )

8160 - Massey Ferguson (Brakes - )

8170 - Massey Ferguson (Brakes - )

8180 - Massey Ferguson (Brakes - )

8210 - Massey Ferguson (Brakes - )

8220 - Massey Ferguson (Brakes - )

8240 - Massey Ferguson (Brakes - )

8250 - Massey Ferguson (Brakes - )

8260 - Massey Ferguson (Brakes - )

8270 - Massey Ferguson (Brakes - )

8280 - Massey Ferguson (Brakes - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON ,LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810714M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

675 - Massey Ferguson (Brakes - )

690 - Massey Ferguson (Brakes - )

698 - Massey Ferguson (Brakes - )

698T - Massey Ferguson (Brakes - )

699 - Massey Ferguson (Brakes - )

Landini

9550 - Landini (Brakes - )

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810849M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

350 - Massey Ferguson (Brakes - )

355 - Massey Ferguson (Brakes - )

360 - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON , LANDINI.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810596M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1114 - Massey Ferguson (Brakes, )

1134 - Massey Ferguson (Brakes, )

235 - Massey Ferguson (Brakes, )

255 - Massey Ferguson (Brakes, )

260 - Massey Ferguson (Brakes, )

265 - Massey Ferguson (Brakes, )

275 - Massey Ferguson (Brakes, )

290 - Massey Ferguson (Brakes, )

298 - Massey Ferguson (Brakes, )

560 - Massey Ferguson (Brakes, )

575 - Massey Ferguson (Brakes, )

592 - Massey Ferguson (Brakes, )View

595 - Massey Ferguson (Brakes, )

595 MKII - Massey Ferguson (Brakes, )

675 - Massey Ferguson (Brakes - )

690 - Massey Ferguson (Brakes - )

698 - Massey Ferguson (Brakes - )

Landini

10000 - Landini (Brakes, )

12500 - Landini (Brakes, )View

13000 - Landini (Brakes, )

14500 - Landini (Brakes, )

6500 - Landini (Brakes, )

8550 - Landini (Brakes, )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81869958 - Ford Finis

F1NN2004AA - Ford New Holland

81869661 - Ford Finis

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5640 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6640 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7740 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7840 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

8240 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

8340 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS100 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS110 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS115 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS90 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ