Σαλαμάστρα στροφάλου PERKINS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 36883106, 36883119, 4224057M1, 730080, 735866M1,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson
Landini

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A3.144 - Perkins
A3.152 - Perkins
A4.192 - Perkins
A4.203 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AG3.152 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AD4.203 - Perkins

A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
A6.354.1 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
AD4.248 - Perkins
A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
A4.270 - Perkins
A4.300 - Perkins
A4.318 - Perkins
A6.354 - Perkins
A6.354.1 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
A6.372 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AT6.354 - Perkins
AT6.354.1 - Perkins