Ρουλεμάν κορώνας διαφορικού FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ford New Holland

81803410, 81803416, NDA4221A, NDA4222A

Massey Ferguson

1860503M1, 1860503M91, 1860503M92, 1860503M93

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford New Holland

  10 Series

  2610, 3110, 3610, 4110, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7010, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

  100 Series

  2600, 3600, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700

  1000 Series

  2000, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3330, 4000, 4140, 5000, 5100, 5190, 5200, 7000, 7100, 7200

  1954 - 1957 - Hundred Series

  600, 620, 630, 640, 650, 660, 700, 740, 820, 850, 860, 900, 950

  1957 - 1962 - 01 Series

  541, 601, 611, 621, 631, 641, 651, 661, 671, 681, 701, 741, 771, 801, 811, 821, 841, 851, 861, 871, 881, 901, 941, 951, 961, 971

  30 Series

  4030, 4130

  40 Series

  5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

  Backhoe

  5500, 5550, 6500, 7500, 755

  Combines - Clayson

  8030

  Industrial

  1811, 1821, 1841, 1871, 1881, 231, 233, 234, 333, 334, 335, 3400, 3500, 531

  Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

  1080

  Agricultural Tractor - 200 Series

  275, 282, 285, 290

  Agricultural Tractor - 300 Series

  350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

  Agricultural Tractor - 3000 Series

  3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095

  Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

  440

  Agricultural Tractor - 500 Series

  590, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - 6100 Series

  6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170

  Agricultural Tractor - 6200 Series

  6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

  Agricultural Tractor - 6400 Series

  6460, 6465, 6470, 6475, 6480

  Combine Harvester - 440 Series

  440

  Industrial Tractors

  20F, 30E, 30H, 40E, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 60H

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ρουλεμάν κορώνας διαφορικού MASSEY FERGUSON 135-188-290-390-6190

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1850087M91, 1851533M91, 185773M1, 185775M1, 185776M1, 195159M1, 195160M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON

 • Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 E, 135 Petrol, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 175 S, 178, 185, 188

  Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

  1080

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 240, 250, 265, 265 S, 275, 285, 285 S, 290, 298

  Agricultural Tractor - 2000 Series

  2620, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725

  Agricultural Tractor - 2600 TAFE Series

  2625

  Agricultural Tractor - 300 Series

  340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 372, 375, 382, 390, 390 T

  Agricultural Tractor - 3000 Series

  3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3120 T, 3125, 3140

  Agricultural Tractor - 3600 Series

  3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690

  Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

  440

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550, 565, 575, 590, 592, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  1004, 1004 T, 675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - 6100 Series

  6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190

  Agricultural Tractor - 8100 Series

  8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

  Agricultural Tractor - Articulated Series

  1200, 1250

  Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  35, 35X, 65

  Agricultural Tractor - TE20 Series

  TE20, TEA20, TED20, TEF20, TO20

  Combine Harvester - 440 Series

  440

  Combine Harvester - Dronningborg Series

  30 Combine

  Combine Harvester - European Series

  30 Combine

  Industrial Tractors

  20, 20C, 20D, 20F, 30B, 30D, 30E, 30H, 40B, 50, 50A, 50B, 50B MKII, 50C, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 60H

  Massey Harris

  50

  Orchard Tractor - 100 Series

  135 F

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

67x113x30mm OD : 112,71 - 4,437" ID : 66,64 - 2,624" Ep : 30,8 - 1,212"

 

Ρουλεμάν κορώνας διαφορικού MASSEY FERGUSON-FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ford New Holland

81803410, 81803416, NDA4221A, NDA4222A

Massey Ferguson

1860503M1, 1860503M91, 1860503M92, 1860503M93

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford New Holland

  10 Series

  2610, 3110, 3610, 4110, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7010, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210

  100 Series

  2600, 3600, 5600, 5700, 5900, 6600, 6700, 7600, 7700

  1000 Series

  2000, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3330, 4000, 4140, 5000, 5100, 5190, 5200, 7000, 7100, 7200

  1954 - 1957 - Hundred Series

  600, 620, 630, 640, 650, 660, 700, 740, 820, 850, 860, 900, 950

  1957 - 1962 - 01 Series

  541, 601, 611, 621, 631, 641, 651, 661, 671, 681, 701, 741, 771, 801, 811, 821, 841, 851, 861, 871, 881, 901, 941, 951, 961, 971

  30 Series

  4030, 4130

  40 Series

  5340, 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

  Backhoe

  5500, 5550, 6500, 7500, 755

  Combines - Clayson

  8030

  Industrial

  1811, 1821, 1841, 1871, 1881, 231, 233, 234, 333, 334, 335, 3400, 3500, 531

  Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

  1080

  Agricultural Tractor - 200 Series

  275, 282, 285, 290

  Agricultural Tractor - 300 Series

  350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

  Agricultural Tractor - 3000 Series

  3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095

  Agricultural Tractor - 400 Brazilian Series

  440

  Agricultural Tractor - 500 Series

  590, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - 6100 Series

  6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170

  Agricultural Tractor - 6200 Series

  6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

  Agricultural Tractor - 6400 Series

  6460, 6465, 6470, 6475, 6480

  Combine Harvester - 440 Series

  440

  Industrial Tractors

  20F, 30E, 30H, 40E, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 60H

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------