Προφίλτρο αέρος κοντό ΜASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1850293M92, 1884301M91,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey

Tractor

Serie: 100

135 (For oil bath air cleaners ), 135V (For oil bath air cleaners ), 140 (For oil bath air cleaners ), 148 (For oil bath air cleaners ),

Serie: 200

240 (For oil bath air cleaners ), 250 (For oil bath air cleaners ),

Serie: 35

35 (For oil bath air cleaners )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.tracpieces-online.com/view/imagesSite/gradhead.png); margin: 0px; height: 20px; ">
A (mm) B (mm) C (mm)
   55   119   112
Κατηγορία Σύστημα αέρος

Προφίλτρο αέρος μακρύ ΜASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1884302M91, 893226M91, 969945M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey

Tractor

Serie: 100

135 (For oil bath air cleaners ), 135V (For oil bath air cleaners ), 140 (For oil bath air cleaners ), 148 (For oil bath air cleaners ),

Serie: 200

240 (For oil bath air cleaners ), 250 (For oil bath air cleaners ),

Serie: 35

35 (For oil bath air cleaners ),

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm)
   51   118   355Κατηγορία Σύστημα αέρος

Προφίλτρο αέρος MASSEY FERGUSON-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 


 

Κατηγορία Σύστημα αέρος

Προφίλτρο αέρος MASSEY FERGUSON 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81823388 - Ford Finis

3761802M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

290 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

298 - Massey Ferguson (Engine, A4.318.2)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

352 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

355 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

360 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2310 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2600 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2610 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

2810 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2910 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3000 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3600 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3610 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3900 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3910 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

4000 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4100 - Ford New Holland (Engine - BSD330)

4110 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4600 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4610 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4830 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5000 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5030 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5110 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5600 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5700 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6600 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6700 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6810 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
  160        155    65 

 

 


 

Κατηγορία Σύστημα αέρος

Προφίλτρο αέρος MASSEY FERGUSON.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

04345068 - Deutz

AL39934 - John Deere

1693129M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

3065 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

3070 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

3075 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

3080 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3085 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3090 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

3095 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

365 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)View

390T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

398 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

399 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

399 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

6110 - Massey Ferguson (Engine, 4.41)

6120 - Massey Ferguson (Engine, 4.41)

6130 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6140 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6150 - Massey Ferguson (Engine, 1004.4T)

6160 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6180 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

698T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

699 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
AD3/55 - David Brown
AD4/55 - David Brown
AD4/55T - David Brown
AD6/55 - David Brown
1004.4T - Perkins
1006.6 - Perkins
1006.60T - Perkins
1006.6T - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
A4.41 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
AT4.236 - Perkins

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
  176        162    76 

 

 


 

Κατηγορία Σύστημα αέρος