Πολαπλή εξαγωγής FORD NEW HOLLAND 7840-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83999286, 87800549, 87802730, E9NN9430CA 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

7810S - 6 CYL AG TRACTOR - 12 93-7 97
7840 - 6 CYL AG TRACTOR 40 SERIES - 11 91-12 98
8010 - 6 CYL AG TRACTOR - 4 96-
8240 - 6 CYL AG TRACTOR 40 SERIES - 11 91-12 96
8340 - 6 CYL AG TRACTOR 40 SERIES - 11 91-7 98
TS115 - EMISSIONISED TRACTOR - 7 01-7 03
TS115 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 12 98-
TS120 - TRACTOR BRAZIL - 11 01-12 07 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής FORD NEW HOLLAND 3610-4610

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81837748 - Ford Finis 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2310 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2600 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2610 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

2810 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

2910 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3230 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3430 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3600 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3610 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3910 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3930 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

4100 - Ford New Holland (Engine - BSD330)

4110 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4130 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4600 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4610 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4630 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής FORD NEW HOLLAND 5600-6600

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81837151 - Ford Finis 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5600 - Ford New Holland (Engine, BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5700 - Ford New Holland (Engine, BSD438)

6600 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

6700 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  465   130   115        130 72 (3xM10x1.5)           

 


 

Πολαπλή εξαγωγής FORD NEW HOLLAND 2.3.4000

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81806041 - Ford Finis 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Engine - BSD326)

3000 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

4000 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  342   111.5   180    98   131 Ψ 51/63.2          

 


   

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής FORD NEW HOLLAND 5000

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81806040 - Ford Finis 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Engine, BSD438)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  475   180   120    82   131 Ψ 51.5/64          

 


 

   

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

731267M1 - Massey Ferguson

37781251 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)View

35 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  255   150    56    59   207    66          

 


   

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 165-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

733206M1 - Massey Ferguson

37781781 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

185 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

265 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

290 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

590 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  340   110    85    75 190/290    79          

 


  

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

740221M1 - Massey Ferguson

37781571 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

 

 


 

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 165-175-274 LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

735826M1 - Massey Ferguson

37781333 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

174-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

374A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

383 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

383LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

384A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

384S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

393 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393LX - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

394A - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

Landini

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6830 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

6860 - Landini (Engine, A4.236)

7500 - Landini (Engine, A4.236)

7830 - Landini (Engine, A4.236)

7860 - Landini (Engine, A4.236)

7870 - Landini (Engine, A4.236)

8500 - Landini (Engine, A4.248)

8830 - Landini (Engine, A4.248)

8860 - Landini (Engine, A4.248)

8870 - Landini (Engine, A4.248)

Advantage 65 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 75 - Landini (Engine, A4.236)

Advantage 85 - Landini (Engine, A4.248)

Blizzard 65 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 85 - Landini (Engine, A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  315   140   105    75 190/290 74(3x7/16" UNF)