Πλανίτες διαφορικού MASSEY FERGUSON 135-165-290-390

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

885518M4 - Massey Ferguson

885518M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  1080 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  135 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  148 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  155 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  158 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  165 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  168 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  175 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  178 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  185 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  188 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  230 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  285 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  290 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  298 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  3050 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3060 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3065 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3070 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3075 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3080 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3085 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3090 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  3095 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  352 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  362 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  362N - Massey Ferguson (Rear axle, )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  382N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle, )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  399 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  550 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  565 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  575 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  590 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  595 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  675 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  690 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  698 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

14 teeth x 39 spline 14 dents x 39 cannelures OD : 114 - 4,488" ID : 48,5 - 1,901" Ep : 44,5 - 1,752"