Πλάκα πλατώ Massey Ferguson 188-290-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

3477544M1 - Massey Ferguson

887907M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

342 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 


 

Πλάκα πλατώ Massey Ferguson 35χ-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

1860158M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ----------------------------------------------------------------------------------------------------