Πιανόλα βαλβίδων Μηχανής PERKINS Α4.212-A4.236-A4.248

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

87618-87144

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey FERGUSON

165-168-174-185-188-265-275-290

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιανόλα βαλβίδων Μηχανής PERKINS Α3.152

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83135

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey FERGUSON

135-145-148-152-235-240-250-360-550

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ