Πύρος χωνιών MASSEY FERGUSON 165-178

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

184356M1, 893419M1,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 Petrol, 140, 145, 152, 155, 165, 175, 178

  Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  65, 765, 865

  Industrial Tractors

  50

  Massey Harris

  50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Πύρος χωνιών MASSEY FERGUSON 240-340

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1867851M2, 1867851M3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 Petrol, 140, 148

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 235, 240, 245, 250

  Agricultural Tractor - 300 Italian Series

  353

  Agricultural Tractor - 300 Series

  340

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550

  Crawler Tractor - 200 Series

  200

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Πύροι χωνιών MASSEY FERGUSON 35χ-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

181229M1, 181229M2, 181229M4, 181229M5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 Petrol, 140, 148

  Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  35, 35X

  Agricultural Tractor - TE20 Series

  TEA20, TED20, TEF20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Cat. Ψ A (mm) Ψ B (mm) Ψ C (mm) D (mm) E (mm) L (mm)
     5/8" 7/8" 5/8"