Πειράκι συγκρατήσεως ντιζών ανταπόκρισης MASSEY FERGUSON 135-290-390

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

Massey Ferguson

516602M91, 898304M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 E, 140, 148, 152, 158, 165, 175, 178, 185, 188

  Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

  1080

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 240, 250, 253, 265, 275, 285, 290, 298

  Agricultural Tractor - 300 Series

  340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390 T, 398, 399

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550, 565, 575, 590, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - Articulated Series

  1200, 1250

  Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  765 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

Καπάκι σωλήνα MASSEY FERGUSON 135-240-290-390-399

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

Massey Ferguson

180908M1, 190809M1, 520933M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  122, 130, 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188

  Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series

  1085

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 231, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 261, 265, 275, 290, 298

  Agricultural Tractor - 300 Series

  340, 342, 355, 360, 362, 362 N, 365, 372 N, 375, 390, 390 T, 398, 399

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550, 560, 565, 590, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  1004, 1004 T, 675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  35, 35X, 65

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

Ντιζάκι ανταπόκρισης MASSEY FERGUSON 399-699-4270-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

516574M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Tractor

  Serie: 200

  298,

  Serie: 300

  398, 399,

  Serie: 4200

  4260, 4265 (With front linkage ), 4270,

  Serie: 4300

  4360, 4365 (With front linkage ), 4370,

  Serie: 600

  698, 699,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 


 

Nτιζάκι ανταπόκρισης MASSEY FERGUSON 135-240-290-390-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

898124M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  152 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  155 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  560 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

LG : 170 - 6,693"


 

Nτίζα ανταπόκρισης διπλή MASSEY FERGUSON 135-240-290-390-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1660324M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  1200 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  1250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  152 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  155 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  158 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  560 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ