Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON 5400-6400

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3380056M4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON 

Tractor
5425 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85)
5435 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85)
5445 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85)
5455 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85)
5465 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - 20.19)
6445 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85CDH)
6455 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG85CDH)
6460 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG105)
6460 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG105CD)
6465 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - 20.19)
6470 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG105)
6470 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - AG105CD)
6475 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - 20.22)

6480 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - 20.29

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Splines 6 Length 112mm Outer diameter 50mm

 

Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON 6100-6200

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3384857M2 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON 

Tractor
Serie: 3000
3050, 3055, 3060, 3065,
Serie: 6100
6110, 6120, 6130, 6140,
Serie: 6200
6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255 (Steep nose ), 6255HV (Steep nose ),

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

4.75" x 1 1/8" - 6 splines

 

Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON 6180-6190-6200-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3380056M2 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON 

Tractor
Serie: 100
165, 168, 178, 188,
Serie: 1000
1004T, 1080,
Serie: 200
275 (France ), 285 (France ), 290 (France ), 298 (France ),
Serie: 2600
2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685,
Serie: 2700
2720, 2725,
Serie: 3000
3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095,
Serie: 3100
3115, 3120, 3120T, 3125, 3140,
Serie: 3600
3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3660, 3670, 3680, 3690,
Serie: 500
575, 590, 592, 595,
Serie: 600
675 (->1984 ), 690 (->1984 ), 698T, 699,
Serie: 6100
6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190,
Serie: 6200
6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255 (Steep nose ), 6255HV (Steep nose ), 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 

 Landini
Tractor
Serie: Large
16000, 16500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 4.40" x 1 3/8" - 6 splines

 

Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1683341M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON 

Tractor
Serie: 1000
1004, 1004T,
Serie: 200
275 (UK ), 290 (France UK ), 298 (France UK ),
Serie: 600
675, 690, 698, 698T, 699

Landini
Tractor
Serie: 500
9500,
Serie: Large
9550,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

4.75" x 1 3/8" - 6 splines

 

Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3380056M2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

Serie: Large

16000, 16500,

MASSEY FERGUSON 

Tractor

Serie: 100

165, 168, 178, 188,

Serie: 1000

1004T, 1080,

Serie: 200

275 (France ), 285 (France ), 290 (France ), 298 (France ),

Serie: 2600

2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685,

Serie: 2700

2720, 2725,

Serie: 3000

3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095,

Serie: 3100

3115, 3120, 3120T, 3125, 3140,

Serie: 3600

3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3660, 3670, 3680, 3690,

Serie: 500

575, 590, 592, 595,

Serie: 600

675 (->1984 ), 690 (->1984 ), 698T, 699,

Serie: 6100

6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190,

Serie: 6200

6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV (Steep nose ), 6260, 6265, 6270, 6280, 6290,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

4.40” x 1 3/8” - 6 splines

 

 

 

Μούφα μπροστινού διαφορικού MASSEY FERGUSON-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3531797M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

Serie: 30

5530F, 5530L, 5530V, 6030V, 6530V,

Serie: 60

5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6560F, 6560L, 6560V, 6860, 68CV, 7560F, 7560L, 7860, 7860HC, 8560F, 8560L, 8860, 8860HC, 9060,

Serie: 60 NG

5860, 6860, 7860, 8860,

Serie: 60 Tier2

6865, 7860, 8860, 8865,

Serie: 70

5870, 6070, 6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV,

Serie: 80

6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC,

Serie: Advantage

55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP, 75F, 75FP, 75GE, 75GT, 75GTP, 75L, 75LP, 85F, 85FP, 85GE, 85GT, 85GTP, 85L, 85LP, L95GT,

Serie: Atlantis

Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90,

Serie: Atlas

Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90,

Serie: Blizzard

Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95,

Serie: Ghibli

Ghibli 100, Ghibli 80, Ghibli 90,

Serie: Ghibli Tier 2

Ghibli 105, Ghibli 85, Ghibli 95,

Serie: GlobalFarm

GlobalFarm 100, GlobalFarm 105, GlobalFarm 90, GlobalFarm 95,

Serie: Mythos

Mythos 100, Mythos 110, Mythos 90,

Serie: Mythos Tier 2

Mythos 105, Mythos 115,

Serie: PowerFarm Meccanico Tier 2

PowerFarm 105, PowerFarm 60, PowerFarm 75, PowerFarm 85, PowerFarm 95,

Serie: Rex Cab

Rex 100, Rex 60, Rex 70, Rex 80, Rex 90,

Serie: Rex F/GE/GT Tier2

Rex 105F, Rex 105GE, Rex 105GT, Rex 60F, Rex 60GE, Rex 70F, Rex 70GE, Rex 75F, Rex 75GE, Rex 75GT, Rex 80F, Rex 80GE, Rex 85F, Rex 85GE, Rex 85GT, Rex 90GT, Rex 95F, Rex 95GE, Rex 95GT,

Serie: Rex FP/LP/GTP/GE

Rex 100FP, Rex 100GE, Rex 100GTP, Rex 60FP, Rex 60GE, Rex 60GTP, Rex 60LP, Rex 70FP, Rex 70GE, Rex 70GTP, Rex 70LP, Rex 80FP, Rex 80GE, Rex 80GTP, Rex 80LP, Rex 90FP, Rex 90GE, Rex 90GTP,

Serie: Rex V

Rex 60V, Rex 65V, Rex 70V, Rex 80V,

Serie: Vigneti

Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V,

Serie: Vigneti Footstep

Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V,

Serie: Vigneti Rex cab

Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 80V,

Serie: Vigneti Rex cab Tier2

Vigneti 75V, Vigneti 85V,

Serie: Vigneti Rex cab Tier2 NG

Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V,

Serie: Vision

Vision 100, Vision 80, Vision 90,

Serie: Vision Tier 2

Vision 105, Vision 85, Vision 95,

MASSEY FERGUSON 

154-164-174-334-353-354-363-364-373-374-377-383-

384-387-393-394-397-1007

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ