Εκκεντροφόρος Μηχανής PERKINS 1006.6

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3637081M1 - Massey Ferguson

31416305 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3085 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3095 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3115 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)

3120 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3120T - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3125 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3140 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3635 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3645 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3655 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

3660 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

399 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6)View

6160 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6170 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6)

6180 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

6190 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8110 - Massey Ferguson (Engine, 1006.6T)

8120 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

8130 - Massey Ferguson (Engine - 1006.6T)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Εκκεντροφόρος Μηχανής PERKINS A4.212-A4.236-A4.248

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

02100040 - JCB

736818M1 - Massey Ferguson

31415321 - Perkins

6005002250 - Renault

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

174-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

185 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

284-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

284S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

290 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

294-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

294S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

3050 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

3060 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

362 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

365 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

565 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

590 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

Landini

6000 - Landini (Engine, A4.236)

6500 - Landini (Engine, A4.212)

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6550 - Landini (Engine, A4.236)

6830 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

7000 Special - Landini (Engine, A4.212)

7000DT - Landini (Engine, A4.212)

7000R - Landini (Engine, A4.212)

7500 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

7830 - Landini (Engine, A4.236)

80000R - Landini (Engine, A4.248)

8000DT - Landini (Engine, A4.248)

8500 - Landini (Engine, A4.248)

8550 - Landini (Engine - A4.248)

Renault

70-12SP - Renault (Engine - A4.236)

70-14SP - Renault (Engine - A4.236)

70-32 - Renault (Engine - A4.236)

70-34 - Renault (Engine - A4.236)

80-12SP - Renault (Engine - A4.248)

80-14SP - Renault (Engine - A4.248)

80-32 - Renault (Engine - A4.248)

80-34 - Renault (Engine - A4.248)

Ceres 75 75X - Renault (Engine - A4.236)

Ceres 75-4 75X-4 - Renault (Engine - A4.236)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AD4.248 - Perkins

 

Fast lift camshaft lobes LG : 527 - 20,748" OD stage : 1/50 - 1,968" 2/ 50,5 - 1,988" 3/ 50,7 - 1,996"

 

 

 

Εκκεντροφόρος Μηχανής PERKINS A4.236-A4.248

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

02101904 - JCB

3637537M1 - Massey Ferguson

31415374 - Perkins

770131627 - Renault

7701031627 - Renault 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

174-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

184-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

294-4S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

294S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

3050 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

362 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

365 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

373 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

373LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

374A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

374S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

377 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

383 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

383LX - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

384A - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

384S - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

387 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

393LX - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

394A - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

394S - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

397 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

465 Brazil - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

475 Brazil - Massey Ferguson (Engine, P4000)

490 Brazil - Massey Ferguson (Engine, P4000)

565 Brazil - Massey Ferguson (Engine, P4000)

575 Brazil - Massey Ferguson (Engine, P4000)View

590 Brazil - Massey Ferguson (Engine, P4000)

675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

Landini

6550 - Landini (Engine - A4.236)

6860 - Landini (Engine, A4.236)

6880 - Landini (Engine, A4.236)

7860 - Landini (Engine, A4.236)

7880 - Landini (Engine, A4.236)

8550 - Landini (Engine - A4.248)

8860 - Landini (Engine, A4.248)

8880 - Landini (Engine, A4.248)

Blizzard 65 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 75 - Landini (Engine, A4.236)

Blizzard 85 - Landini (Engine, A4.248)

Renault

70-12SP - Renault (Engine - A4.236)

70-14SP - Renault (Engine - A4.236)

70-32 - Renault (Engine - A4.236)

70-34 - Renault (Engine - A4.236)

Ceres 75 75X - Renault (Engine - A4.236)

Ceres 75-4 75X-4 - Renault (Engine - A4.236)

Ursus

5312 - Ursus (Engine, RGC)

5314 - Ursus (Engine, RGC)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A4 - 3.9 - MWM
A4 - 4.1 - MWM
A4.212 - Perkins
A4.236 - Maxion
A4.248 - Perkins
AT4.236 - Perkins
P4000 - Maxion
P4001 - Maxion
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins

Εκκεντροφόρος Μηχανής PERKINS AD3.152

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

957E6250 - Ford New Holland

02100207 - JCB

733507M1 - Massey Ferguson

31415261 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

140 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

145 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

254 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

254S - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

255 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

353 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

353LX - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

354A - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

354S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

363 - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

363LX - Massey Ferguson (Engine, AT3.152.4)

364A - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

364S - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

550 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

Landini

4000 Special - Landini (Engine, AD3.152)

4000DT - Landini (Engine, AD3.152)

4000R - Landini (Engine, AD3.152)

4500R - Landini (Engine, AD3.152)

5000 Special - Landini (Engine, AD3.152)

5000DT - Landini (Engine, AD3.152)

5000R - Landini (Engine, AD3.152)

5000RN - Landini (Engine, AD3.152)

5500 - Landini (Engine, AD3.152)

5830 - Landini (Engine, AD3.152)View

5840 - Landini (Engine, AD3.152)

5860 - Landini (Engine, AD3.152)

5870 - Landini (Engine, AD3.152)

6060 - Landini (Engine, AT3.152.4)

Blizzard 50 - Landini (Engine, AD3.152)

Blizzard 60 - Landini (Engine, AT3.152.4)

Globus 50 - Landini (Engine, AD3.152)

Ford New Holland

Dexta - Ford New Holland (Engine, F3.144)

Super Dexta - Ford New Holland (Engine, F3.152)

Ursus

2802 - Ursus (Engine, AD3.152)

2812 - Ursus (Engine, AD3.152)

3502 - Ursus (Engine, AD3.152)

3512 - Ursus (Engine, AD3.152)

3514 - Ursus (Engine, AD3.152)

MF231 - Ursus (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A3.144 - Perkins
A3.152 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AG3.152 - Perkins
A4.236 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AT3.152.4 - Perkins