Δακτυλίδια ακραξονίου FORD 5000

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Δακτυλίδια ακραξονίου MASSEY FERGUSON 399-4270

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

882327M1 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

390T - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

398 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

399 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4225 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4235 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4245 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4260 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4270 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Δακτυλίδια ακραξονίου MASSEY FERGUSON 165-290-590

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

183086M1 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

1085 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

180 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

185 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

188 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

340 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

342 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

350 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

352 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

355 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

360 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

362 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

362N - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

372 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4215 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

4220 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

550 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

590 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

65 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

675 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

765 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Δακτυλίδια ακραξονίου MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

180345M1x10 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152 MKIV - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

152S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

155 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158 MKIII - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

158S - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

FF30DS - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TEA20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TED20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

TEF20 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Radius rod)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια