Γόνατο Ακραξονίου δεξί MASSEY FERGUSON 165-265

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897092M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 holes
Κατηγορία Ακραξόνια

Γόνατο Ακραξονίου αριστερό MASSEY FERGUSON 165-265

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897093M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Γόνατο Ακραξονίου αριστερό MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

888304M92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

133 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

140 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 holes
Κατηγορία Ακραξόνια

Γόνατο Ακραξονίου δεξί MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

888300M92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

133 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

140 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

145 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 holes
Κατηγορία Ακραξόνια