Γωνία εξατμίσεως MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1693855M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)View

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

550 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
   66                        50.7  

 

 


 

Γωνία εξατμίσεως MASSEY FERGUSON 165-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1862807M1 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

185 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

265 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

275 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

290 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

362 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

362N - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

372 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

382 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

382N - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

590 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
   71                        54  

 

 


 

Γωνία εξατμίσεως MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897913M1 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

175 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
   71                        54  

 

 


 

Γωνία εξατμίσεως MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

898011M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

35 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
   67        140         40    50