Βάση ρουλεμάν συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 5640-6640

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

83992559 - Ford Finis

E1NN7571CB - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

4600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

5610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

5610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

5700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6410 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 300)

6710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

6810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7000 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7600 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7610S - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7700 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7710 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

7810S - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7910 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8210 - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS100 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS110 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS120 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel - Single 330)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS90 Brazil - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 


 

Βάση ρουλεμάν συμπλέκτη Massey Ferguson 290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

886727M4 - Massey Ferguson

886727M2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

230 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

275 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

285 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

298 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

350 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

35X - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

550 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

565 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

575 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

590 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

595 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

675 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

698 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

698T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

699 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 


 

Βάση ρουλεμάν συμπλέκτη Massey Ferguson 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

183129M2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

135 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

148 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

155 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

158 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/230)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

165 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 300/250)

168 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

175 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

178 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

185 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 300/250)

188 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

65 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

765 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

835 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

FE35 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 280/230)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ