Ακραξόνιο δεξί MASSEY FERGUSON 390-399

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3697027M91 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

390T - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

398 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

399 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο δεξί MASSEY FERGUSON 165-188-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897475M96 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

185 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

188 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

590 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

675 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο δεξί MASSEY FERGUSON 165-188-290

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897230M94 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

550 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια