Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 390-399-4270-5360

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3699801M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  230 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  243 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  253 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  263 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  290E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  352 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  362N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  372N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  382N - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390E - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle - )

  396 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  399 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  415 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4215 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4220 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4225 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4235 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4240 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4245 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  425 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4255 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4260 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4270 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4315 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4320 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4325 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4345 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  435 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  4370 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  440 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  445 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  460 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  465 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  475 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  492 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5335 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5355 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5360 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  5365 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  650 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  660 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  680 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   59.88    79.75    17.62     Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 240-265-290-390-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

834216M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  148 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  155 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  158 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  165 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  168 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  185 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  188 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  230 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  240 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  265 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  275 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  285 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  290 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  340 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  342 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  350 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  355 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  360 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  365 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  375 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  390T - Massey Ferguson (Rear axle - )

  398 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  550 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  565 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  575 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  590 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  675 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  690 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   60.3    79.3    9.5 D

Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα PTO MASSEY FERGUSON 135-165-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1077452M1 - Massey Ferguson

1860325M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  148 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  165 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  168 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  175 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  178 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  185 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  188 - Massey Ferguson (Rear axle - )

  35 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  35X - Massey Ferguson (Rear axle, )

  65 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  765 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  835 - Massey Ferguson (Rear axle, )

  FE35 - Massey Ferguson (Rear axle, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ins. Ψ (mm) Ous. Ψ (mm) Tickness (mm) Type
   41.85    68.4    15.52     

Κατηγορία Σύστημα PTO

Τσιμούχα Ημιαξονίου τρακτέρ MASSEY FERGUSON 165-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

894763M5 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 100

133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 158, 165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188,

Serie: 1000

1004, 1004T, 1080, 1085, 1200, 1250,

Serie: 200

240, 243, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 255, 260, 263 (UK), 265, 275, 275E, 285, 290, 290E, 298,

Serie: 200 (Brazil & South Africa)

265,

Serie: 300

350, 352, 355, 360, 362, 362N, 365, 372N, 375, 375E, 382N, 390, 390E, 390T, 396, 398, 399,

Serie: 500

560, 565, 575, 590, 592, 595,

Serie: 600

675, 690, 698, 698T, 699,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

87355801 - Case International
5183844 - Ford Finis
3429815M2 - Massey Ferguson
5183844 - Case International
3429815M1 - Massey Ferguson
3019960X1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey Ferguson  
1007 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3050 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
3060 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3065 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
3070 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3075 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3080 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3085 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3090 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3095 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3120 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2,5)
3610 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3630 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3635 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3645 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
364A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
364S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
3650 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3655 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3660 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3670 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3680 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
3690 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Centre drive)
374A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
374S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 1)
383 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
384A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
384S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
393 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
393T - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394A - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394S - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
394TA - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
397 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
397T - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Cat 2)
398 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Side drive)
399 - Massey Ferguson (Front axle 4wd - Side drive)
 
Landini  
10000 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
12500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
13000 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
14500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
16500 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
7860 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
7860HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8860 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8860HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8880 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
8880HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9060 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9080 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9080HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9880 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
9880HC - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Advantage 60 - Landini (Rear axle - )
Advantage 65 - Landini (Rear axle - )
Advantage 75 - Landini (Rear axle - )
Advantage 85 - Landini (Rear axle - )
Advantage 95 - Landini (Rear axle - )
Legend 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 115 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 130 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 145 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Legend 165 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 100 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Mythos 90 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 115 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 120 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 125 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 130 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 135 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 140 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 145 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 160 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
New Legend 165 TDI - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 105 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 85 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
Powerfarm 95 - Landini (Front axle 4wd - Cat 2)
 
Ford New Holland 
8160 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
8260 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
8360 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
8560 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T6010 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6020 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6030 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6040 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6050 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6060 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6070 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
T6080 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7030 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7040 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7050 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
T7060 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TL100A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TL80A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TL90A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM115 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM120 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM125 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM130 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM135 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM140 - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TM150 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM155 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM165 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM175 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TM190 - Ford New Holland (Front axle 4wd, New Holland)
TS100A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS110A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS115A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS125A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
TS135A - Ford New Holland (Front axle 4wd - New Holland)
 
Case International  
JX1070U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1080U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1090U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
JX1100U - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 100 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 110 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 120 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 130 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MAXXUM 140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM120 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM130 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM155 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM175 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXM190 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU100 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU100PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU110 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU110PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU115PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU125PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
MXU135 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
MXU135PRO - Case International (Front axle 4wd, CNH)
PUMA 115 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 125 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 140 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 155 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 165 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 180 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 195 - Case International (Front axle 4wd - CNH)
PUMA 210 - Case International (Front axle 4wd - CNH)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ