Σήμα στρόγγυλο τρακτέρ MASSEY FERGUSON 185

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

1866947M1, 186694M1, 3406976M91,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey

Tractor

Serie: 100

188

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σήμα στρόγγυλο τρακτέρ MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

1865460M1, 883389M2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey

Tractor

Serie: 100

135 (UK ), 135V (UK )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες τρακτέρ MASSEY FERGUSON 165

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

885811M1-Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson - Agricultural tractor

165 -185-188- Massey Ferguson 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες τρακτέρ MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

3406972M91 Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson - Agricultural tractor

135 - Massey Ferguson 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες MASSEY FERGUSON 265

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

3406981M91 -Massey Feruson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey

Tractor

Serie: 200

265

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες MASSEY FERGUSON 240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

3406978M91 Massey Feruson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey

Tractor

 

Serie: 200

 

240,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες MASSEY FERGUSON 390

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

3901083M91 Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey

Tractor

Serie: 300

399

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Λαμαρίνες

Σετ ταινίες MASSEY FERGUSON 375

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

3900321M92 Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Massey

Tractor

 

Serie: 300

 

375

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Κατηγορία Λαμαρίνες