Προθέρμανση εισαγώγης αέρα Massey Ferguson , Perkins , Landini

 

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

PP2666208 - Claas
K928523 - Case International
71700100 - JCB
AR63103 - John Deere
AAU8491 - Leyland Marshall
3583543M2 - Massey Ferguson
2666108 - Perkins
3118299R1 - Case International
1446935M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

MASSEY FERGUSON

1007 - Massey Ferguson (Electronic components - AT4.236)
1014 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
1080 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.318)
1114 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
1134 - Massey Ferguson (Electronic components - AT6.354.4)
1250 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
135 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
148 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
165 - Massey Ferguson (Electronic components - AD4.203)
178 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
185 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
188 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
230 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
240 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
250 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
255 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
265 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
285 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
285 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.318)
290 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
294-4S - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
298 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.318.2)
3050 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
3060 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
3065 - Massey Ferguson (Electronic components - AT4.236)
3075 - Massey Ferguson (Electronic components - 1004.4T)
3080 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
3085 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6)
3090 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
3095 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6)
3115 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6)
3120 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
3120T - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
3125 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
340 - Massey Ferguson (Electronic components, AD3.152)
342 - Massey Ferguson (Electronic components, AD3.152)
350 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
352 - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
353 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
353LX - Massey Ferguson (Electronic components, AD3.152)
354A - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
354S - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
355 - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
360 - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
3610 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
362 - Massey Ferguson (Electronic components, A4.236)
362N - Massey Ferguson (Electronic components, A4.236)
363 - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
3630 - Massey Ferguson (Electronic components - AT6.354.4)
3635 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
363LX - Massey Ferguson (Electronic components, AT3.152.4)
3645 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
364A - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
364S - Massey Ferguson (Electronic components - AT3.152.4)
365 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
3650 - Massey Ferguson (Electronic components - AT6.354.4)
3655 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
3660 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
372 - Massey Ferguson (Electronic components, A4.236)
373 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
373LX - Massey Ferguson (Electronic components, A4.236)
374A - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
374S - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
375 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
377 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
382 - Massey Ferguson (Electronic components, A4.248)
382N - Massey Ferguson (Electronic components, A4.248)
383 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
383LX - Massey Ferguson (Electronic components, A4.236)
384A - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
384S - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
387 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
390 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
390T - Massey Ferguson (Electronic components - AT4.236)
393 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
393LX - Massey Ferguson (Electronic components, A4.248)
393TLX - Massey Ferguson (Electronic components, AT4.236)
394A - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
394S - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
394TA - Massey Ferguson (Electronic components - AT4.236)
397 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
397T - Massey Ferguson (Electronic components, AT4.236)
398 - Massey Ferguson (Electronic components - AT4.236)
399 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6)
399 - Massey Ferguson (Electronic components, A6.354.4)
4215 - Massey Ferguson (Electronic components, 3.27)
4220 - Massey Ferguson (Electronic components, T3.27)
4225 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4)
4225 - Massey Ferguson (Electronic components, 4.41)
4235 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
4235 - Massey Ferguson (Electronic components, 4.41)
4240 - Massey Ferguson (Electronic components, 4.41)
4245 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4)
4245 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
4255 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4)
4255 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
4260 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6)
4270 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6)
4270 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
550 - Massey Ferguson (Electronic components - AD3.152)
560 - Massey Ferguson (Electronic components - AD4.203)
575 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.236)
590 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
595 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.318)
6110 - Massey Ferguson (Electronic components, 4.41)
6120 - Massey Ferguson (Electronic components, 4.41)
6160 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6)
6170 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6)
6170 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
6180 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
6190 - Massey Ferguson (Electronic components - 1006.6T)
6235 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
6245 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
6255 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
6260 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6)
6265 - Massey Ferguson (Electronic components, 1004.4T)
6270 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
6280 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
6290 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
690 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.248)
698 - Massey Ferguson (Electronic components - A4.318.2)
699 - Massey Ferguson (Electronic components - A6.354.4)
8110 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
8120 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
8130 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
8210 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)
8220 - Massey Ferguson (Electronic components, 1006.6T)

Landini
10000 - Landini (Electronic components - A6.354.1)
10000S - Landini (Electronic components - A6.354.4)
12500 - Landini (Electronic components - A6.354.4)
13000 - Landini (Electronic components - A6.354.4)
14500 - Landini (Electronic components - A6.354.4)
14500 - Landini (Electronic components - AT6.354.4)
16000 - Landini (Electronic components - AT6.354.4)
16500 - Landini (Electronic components - AT6.354.4)
4000 - Landini (Electronic components - AD3.152)
4000 Special - Landini (Electronic components - AD3.152)
5000 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5000 Special - Landini (Electronic components - AD3.152)
5000DT - Landini (Electronic components - AD3.152)
5000RN - Landini (Electronic components - AD3.152)
5000RS - Landini (Electronic components - AD3.152)
5500 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5530 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5560 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5830 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5840 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5860 - Landini (Electronic components - AD3.152)
5870 - Landini (Electronic components - AD3.152)
6000 - Landini (Electronic components - AD4.203)
6000 Special - Landini (Electronic components - AD4.203)
6030 - Landini (Electronic components - AT3.152.4)
6040 - Landini (Electronic components - AT3.152.4)
6060 - Landini (Electronic components - AT3.152.4)
6070 - Landini (Electronic components - AT3.152.4)
6500 - Landini (Electronic components - A4.212)
6530 - Landini (Electronic components - A4.236)
6550 - Landini (Electronic components - A4.236)
6560 - Landini (Electronic components - A4.236)
6830 - Landini (Electronic components - A4.236)
6840 - Landini (Electronic components - A4.236)
6860 - Landini (Electronic components - A4.236)
6870 - Landini (Electronic components - A4.236)
6880 - Landini (Electronic components - A4.236)
6880VM - Landini (Electronic components - A4.236)
7000 - Landini (Electronic components - AD4.236)
7000 Special - Landini (Electronic components - AD4.236)
7500 - Landini (Electronic components - A4.236)
7530 - Landini (Electronic components - A4.236)
7550 - Landini (Electronic components - A4.236)
7560 - Landini (Electronic components - A4.236)
7830 - Landini (Electronic components - A4.236)
7860 - Landini (Electronic components - A4.236)
7860HC - Landini (Electronic components - A4.236)
7870 - Landini (Electronic components - A4.236)
7880 - Landini (Electronic components - A4.236)
7880VM - Landini (Electronic components - A4.236)
80000R - Landini (Electronic components - A4.248)
8000DT - Landini (Electronic components - A4.248)
8500 - Landini (Electronic components - A4.248)
8530 - Landini (Electronic components - A4.248)
8550 - Landini (Electronic components - A4.248)
8560 - Landini (Electronic components - A4.248)
8830 - Landini (Electronic components - A4.248)
8860 - Landini (Electronic components - 1004.42)
8860 - Landini (Electronic components - A4.248)
8860HC - Landini (Electronic components - A4.248)
8870 - Landini (Electronic components - A4.248)
8880 - Landini (Electronic components - A4.248)
8880HC - Landini (Electronic components - A4.248)
8880VM - Landini (Electronic components - A4.248)
9060 - Landini (Electronic components - AT4.236)
9080 - Landini (Electronic components, AT4.236)
9080HC - Landini (Electronic components - AT4.236)
9500 - Landini (Electronic components - A6.354)
9550 - Landini (Electronic components - A6.354.4)
9880 - Landini (Electronic components - AT4.236)
9880HC - Landini (Electronic components - AT4.236)
Advantage 55 - Landini (Electronic components - AD3.152)
Advantage 60 - Landini (Electronic components - AT3.152.4)
Advantage 65 - Landini (Electronic components - A4.236)
Advantage 75 - Landini (Electronic components - A4.236)
Advantage 85 - Landini (Electronic components - A4.248)
Advantage 95 - Landini (Electronic components - AT4.236)
Atlantis 70 - Landini (Electronic components - 1004.4)
Atlantis 80 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Atlantis 85 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Atlantis 90 - Landini (Electronic components - 1004.40TN)
Atlas 100 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Atlas 70 - Landini (Electronic components - 1004.41)
Atlas 75 - Landini (Electronic components - 4.41)
Atlas 80 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Atlas 85 - Landini (Electronic components - 4.41)
Atlas 90 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Blizzard 50 - Landini (Electronic components, AD3.152)
Blizzard 60 - Landini (Electronic components, AT3.152.4)
Blizzard 65 - Landini (Electronic components - A4.236)
Blizzard 75 - Landini (Electronic components - A4.236)
Blizzard 85 - Landini (Electronic components, A4.248)
Blizzard 95 - Landini (Electronic components, AT4.236)
Ghibli 100 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Ghibli 80 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Ghibli 90 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Globus 50 - Landini (Electronic components, AD3.152)
Globus 55 - Landini (Electronic components - 903.27)
Globus 60 - Landini (Electronic components - 704.30)
Globus 65 - Landini (Electronic components - 1004.41)
Globus 70 - Landini (Electronic components - 704.30)
Globus 75 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Globus 80 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Legend 105 - Landini (Electronic components - 1006.6)
Legend 115 - Landini (Electronic components - 1006.6T)
Legend 130 - Landini (Electronic components - 1006.6T)
Legend 145 - Landini (Electronic components - 1006.60T)
Legend 165 - Landini (Electronic components - 1006.6T)
Mythos 100 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Mythos 90 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
New Legend 115 - Landini (Electronic components - 1006.6T)
Vision 100 - Landini (Electronic components - 1004.40T)
Vision 80 - Landini (Electronic components - 1004.42)
Vision 90 - Landini (Electronic components - 1004.40T)

CASE 

 • 1194 - Case International (Electronic components, AD3/55)
 • 1294 - Case International (Electronic components, AD4/55)
 • 1394 - Case International (Electronic components, AD4/55T)
 • 1494 - Case International (Electronic components, AD4/55T)
 • 1594 - Case International (Electronic components, AD6/55)
 • 1694 - Case International (Electronic components, AD6/55T)
 • 3210 - Case International (Electronic components, D155)
 • 3220 - Case International (Electronic components, D179)
 • 3230 - Case International (Electronic components, D206)
 • 385 - Case International (Electronic components, D155)
 • 395 - Case International (Electronic components, D155)
 • 4210 - Case International (Electronic components, D239)
 • 4220 - Case International (Electronic components, D246)
 • 4230 - Case International (Electronic components, D268)
 • 4240 - Case International (Electronic components, DT268)
 • 484 - Case International (Electronic components, D179)
 • 485 - Case International (Electronic components, D179)
 • 495 - Case International (Electronic components, D179)
 • 584 - Case International (Electronic components, D206)
 • 585 - Case International (Electronic components, D206)
 • 595 - Case International (Electronic components, D206)
 • 684 - Case International (Electronic components, D239)
 • 685 - Case International (Electronic components, D239)
 • 695 - Case International (Electronic components, D239)
 • 784 - Case International (Electronic components, D246)
 • 785 - Case International (Electronic components, D246)
 • 795 - Case International (Electronic components, D246)
 • 884 - Case International (Electronic components, D268)
 • 885 - Case International (Electronic components, D268)
 • 995 - Case International (Electronic components, DT268)
 • John Deere
  1020 - John Deere (Electronic components, 3164D)
  1030 - John Deere (Electronic components, 3164D)
  1040 - John Deere (Electronic components, 3179D)
  1120 - John Deere (Electronic components, 3164D)
  1130 - John Deere (Electronic components, 3164D)
  1140 - John Deere (Electronic components, 3179D)
  1630 - John Deere (Electronic components, 3179D)
  1640 - John Deere (Electronic components, 4239D)
  1830 - John Deere (Electronic components, 4219D)
  1840 - John Deere (Electronic components, 4239D)
  2020 - John Deere (Electronic components, 4202D)
  2030 - John Deere (Electronic components, 4219D)
  2040 - John Deere (Electronic components, 4239D)
  2040S - John Deere (Electronic components, 4239D)
  2120 - John Deere (Electronic components, 4219D)
  2130 - John Deere (Electronic components, 4239D)
  2140 - John Deere (Electronic components, 4239T)
  830 - John Deere (Electronic components, 3164D)
  840 - John Deere (Electronic components, 3179D)
  930 - John Deere (Electronic components, 3164D)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ