Λάμα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 265-290-390

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1863435M95 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson - Agricultural tractor

  168 - Massey Ferguson (Linkage, )

  185 - Massey Ferguson (Linkage - )

  265 - Massey Ferguson (Linkage - )

  275 - Massey Ferguson (Linkage, )

  362 - Massey Ferguson (Linkage - )

  365 - Massey Ferguson (Linkage - )

  372 - Massey Ferguson (Linkage, )

  375 - Massey Ferguson (Linkage - )

  382 - Massey Ferguson (Linkage, )

  382N - Massey Ferguson (Linkage - )

  390 - Massey Ferguson (Linkage - )

  575 - Massey Ferguson (Linkage, )

  590 - Massey Ferguson (Linkage, )

  675 - Massey Ferguson (Linkage, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 


A B L (mm) C (mm) Position CAT
   28.6        965   100 RH & LH 2/
Λάμα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1869289M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson - Agricultural tractor

  135 - Massey Ferguson (Linkage - )

  135 - Massey Ferguson (Linkage - )

  148 - Massey Ferguson (Linkage, )

  230 - Massey Ferguson (Linkage - )

  240 - Massey Ferguson (Linkage - )

  340 - Massey Ferguson (Linkage - )

  550 - Massey Ferguson (Linkage, )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

http://www.tracpieces-online.com/view/imagesSite/gradhead.png); margin: 0px; height: 20px; ">
A B L (mm) C (mm) Position CAT
   22        890    85 RH & LH 1/

 


Λάμα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 165

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

886451M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson - Agricultural tractor

  165 - Massey Ferguson (Linkage - )

  175 - Massey Ferguson (Linkage - )

  178 - Massey Ferguson (Linkage - )

  265 - Massey Ferguson (Linkage - )

  342 - Massey Ferguson (Linkage - )

  350 - Massey Ferguson (Linkage, )

  352 - Massey Ferguson (Linkage, )

  355 - Massey Ferguson (Linkage, )

  360 - Massey Ferguson (Linkage, )

  362 - Massey Ferguson (Linkage - )

  565 - Massey Ferguson (Linkage, )

  65 - Massey Ferguson (Linkage - )

  65 - Massey Ferguson (Linkage - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 
A B L (mm) C (mm) Position CAT
   28.6        965    90 LH & RH 2/
 


Λάμα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 35Χ-135-FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81717217 - Ford Finis

957E555 - Ford New Holland

 

882698M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson - Agricultural tractor

  135 - Massey Ferguson (Linkage - )

  35 - Massey Ferguson (Linkage - )

  35X - Massey Ferguson (Linkage - )

  835 - Massey Ferguson (Linkage - )

  FE35 - Massey Ferguson (Linkage - )

  FF30DS - Massey Ferguson (Linkage, )

  FF30DS - Massey Ferguson (Linkage - )

  TEA20 - Massey Ferguson (Linkage, )

  TEA20 - Massey Ferguson (Linkage - )

  TED20 - Massey Ferguson (Linkage, )

  TED20 - Massey Ferguson (Linkage - )

  TEF20 - Massey Ferguson (Linkage, )

  TEF20 - Massey Ferguson (Linkage - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A B L (mm) C (mm) Position CAT
   22    22   815      LH & RH 1/1