Δακτυλίδια άξονα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 6100-6200

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 3384199M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey
Tractor
Serie: 3000
3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095,
Serie: 3100
3115, 3120, 3125,
Serie: 5400
5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465,
Serie: 6100
6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190,
Serie: 6200
6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290,
Serie: 6400
6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Δακτυλίδια άξονα υδραυλικού FORD NEW HOLLAND σειρά 10-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83952851, E4NN531AA 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 00

  5100 (Ψ 104,6 mm ), 5200 (Ψ 104,6 mm ), 5600 (Ψ 104,6 mm ), 5700 (Ψ 104,6 mm ), 6600 (Ψ 104,6 mm ), 6700 (Ψ 104,6 mm ), 7100 (Ψ 104,6 mm ), 7600 (Ψ 104,6 mm ), 7700 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 000

  5000 (Ψ 104,6 mm ), 7000 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 10

  5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210,

  Serie: 30

  8530 (11/91-> ), 8630 (11/91-> ), 8730 (11/91-> ), 8830 (11/91-> ),

  Serie: 40

  5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340,

  Serie: Skidded

  5190 (Ψ 104,6 mm ),

  Industrial tractor

  Serie:

  5550 (Ψ 104,6 mm ), 6550 (Ψ 104,6 mm ), 7550 (Ψ 104,6 mm ),

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100, TS110, TS115, TS80, TS90,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

GOUDO

 

Δακτυλίδι άξονα υδραυλικού τρακτέρ FORD NEW HOLLAND 5000-6000-7000

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83933328, E2NN531AA 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 00

  5100, 5200, 5600, 5700, 6600, 6700, 7100 (With load monitor ), 7600, 7700,

  Serie: 000

  5000, 7000 (With load monitor ),

  Serie: 10

  5110 (->11/82 ), 5610 (->11/82 ), 5610S (->11/82 ), 6410 (->11/82 ), 6610 (->11/82 ), 6610S (->11/82 ), 6710 (->11/82 ), 6810 (->11/82 ), 6810S (->11/82 ), 7010 (->11/82 ), 7410 (->11/82 ), 7610 (->11/82 ), 7610S (->11/82 ), 7710 (->11/82 ), 7810 (->11/82 ), 7810S (->11/82 ), 7910 (->11/82 ), 8010 (->11/82 ), 8210 (->11/82 ),

  Serie: 40

  5640 (->11/82 ), 6640 (->11/82 ), 7740 (->11/82 ), 7840 (->11/82 ), 8240 (->11/82 ), 8340 (->11/82 ),

  Serie: Skidded

  5190,

  Industrial tractor

  Serie:

  5550, 6550, 7550

  New Holland

  Tractor

  Serie: TS

  TS100 (->11/82 ), TS110 (->11/82 ), TS115 (->11/82 ), TS80 (->11/82 ), TS90 (->11/82 ),

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

OD : 73,1 - 2,878" ID : 63,6 - 2,504" LG : 68,2 - 2,685"

 

 

 

Δακτυλίδι άξονα υδραυλικού τρακτέρ FORD NEW HOLLAND 5610-6610-TS100-TS110

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83952851, E4NN531AA

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 10

  5110 (12/92-> ), 5610 (12/92-> ), 5610S (12/92-> ), 6410 (12/92-> ), 6610 (12/92-> ), 6610S (12/92-> ), 6710 (12/92-> ), 6810 (12/92-> ), 6810S (12/92-> ), 7010 (12/92-> ), 7410 (12/92-> ), 7610 (12/92-> ), 7610S (12/92-> ), 7710 (12/92-> ), 7810 (12/92-> ), 7810S (12/92-> ), 7910 (12/92-> ), 8010 (12/92-> ), 8210 (12/92-> ),

  Serie: 40

  5640 (12/92-> ), 6640 (12/92-> ), 7740 (12/92-> ), 7840 (12/92-> ), 8240 (12/92-> ), 8340 (12/92-> )

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100 (12/92-> ), TS110 (12/92-> ), TS115 (12/92-> ), TS80 (12/92-> ), TS90 (12/92-> ),

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

OD : 73 - 2,874" ID : 63,6 - 2,504" LG : 67,8 - 2,669"

 

 

Δακτυλίδι άξονα υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-165-188-290-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1870934M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  1080 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  1085 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  1200 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  1250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  152 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  155 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  158 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  261 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  263 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  298 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  360 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  398 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  399 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  560 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  595 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

OD : 60 - 2,362" ID : 55,5 - 2,185" LG : 72,4 - 2,85"