Δίσκος χειροφρένου MASSEY FERGUSON 6400-8100-8200

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3795093M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

6460- Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6465 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6470 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6475 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6480 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6485 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6490 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6495 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6497 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)
6499 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)
8170 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)
8180 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)
8210 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8220 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8240 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8250 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8260 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8270 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8280 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 164.7 mm
mm
4.2 mm
34

 
 

 

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος χειροφρένου MASSEY FERGUSON 6100

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3385987M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor
Serie: 3000
3050 (-> E327006 ), 3055 (-> E327006 ), 3060 (-> E327006 ), 3065 (-> E327006 ), 3065S (-> E327006 ), 3070 (-> E327006 ), 3075 (-> E327006 ), 3080 (-> E327006 ), 3085 (-> E327006 ), 3090 (-> E327006 ), 3095 (-> E327006 ),
Serie: 3100
3115 (-> E327006 ), 3120 (-> E327006 ), 3120T (-> E327006 ), 3125 (-> E327006 ), 3140 (-> E327006 ),
Serie: 6100
6110 (-> E327006 ), 6120 (-> E327006 ), 6130 (-> E327006 ), 6140 (-> E327006 ), 6150 (-> E327006 ), 6160 (-> E327006 ), 6170 (-> E327006 ), 6180 (-> E327006 ), 6190 (-> E327006 ),
Industrial tractor
Serie:
3165 (-> E327006 ),


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ψ 145mm - 24Z

 
 

 

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος χειροφρένου MASSEY FERGUSON 2600-3600-8100 LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 3715250M2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor
Serie: 2600
2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685,
Serie: 2700
2705, 2720, 2725,
Serie: 3600
3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3660, 3670, 3680, 3690,
Serie: 8100
8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160,
Landini
Tractor
Serie: Large
16000, 16500


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ Out : 136.10 
Ψ In : 48.50 / 44.40 
thickness (mm): 3.20 
Z 29

 

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON , VALTRA 

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1860964M2 - Massey Ferguson

30184800 - Valtra Valmet

1669474M1 - Massey Ferguson

1860964R2 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

165 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

168 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

185 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

188 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

275 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

285 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

290 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

350 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

352 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

355 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

360 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362N - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

365 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

372 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

375 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382N - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

398 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

399 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4215 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4220 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4225 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4235 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4245 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4255 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4260 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4270 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4315 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4320 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4325 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4335 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4345 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4355 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4360 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4370 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

465 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

475 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

490 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5300T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5310T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5320 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

592T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

595 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

675 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

690 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)View

698 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698T - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

699 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

Valtra Valmet

6650Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6850Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8450Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8550Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8950Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  223    27    53.35    60.6
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

K945755 - Case International

37H8180 - Leyland Marshall

1860965M2 - Massey Ferguson

411040 - Valtra Valmet

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

165 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

168 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

185 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

188 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

275 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

285 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

290 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

350 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

352 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

355 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

360 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

362N - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

365 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

372 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

375 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382N - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

398 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

399 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4215 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4220 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4225 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4235 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4245 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4255 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4260 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4270 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4315 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4320 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4325 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4335 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4345 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4355 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4360 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4370 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

465 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

475 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

490 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5300T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5310T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5320 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

592T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

595 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)View

675 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

690 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698T - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

699 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

Valtra Valmet

205 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

255 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

305 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

315 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

405 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

415 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

415M - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6650Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6850Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8450Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8550Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

865 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

865S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8950Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου FORD NEW HOLLAND σειρά TM

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

87525157

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

New Holland

Tractor

Serie: TM

TM120, TM130, TM140, TM155,

Case IH

Tractor

Serie: MXM

MXM120, MXM130, MXM140, MXM155,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  326    14    76.30    60.70
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου FORD NEW HOLLAND σειρά TL-FIAT

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

4997208, 4999494, 4999495, 5184313 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

New Holland

Tractor

Serie: T5000

T5030, T5040, T5050, T5060,

Serie: TL

TL100, TL70, TL80, TL90,

Serie: TL Brasil

TL100 (Brasil), TL60 (Brasil), TL65 (Brasil), TL70 (Brasil), TL75 (Brasil), TL85 (Brasil), TL90 (Brasil), TL95 (Brasil),

Serie: TL E Brasil

TL60E (Brasil), TL75E (Brasil), TL85E (Brasil), TL95E (Brasil),

Serie: TLA

TL100A, TL70A, TL80A, TL90A,

Ford

Tractor

Serie: 35

4635, 4835, 5635, 7635,

Fiat

Tractor

Serie: 88

55-88, 55-88DT, 60-88, 60-88DT, 65-88, 65-88DT, 70-88, 70-88DT, 80-88, 80-88DT,

Serie: 90

55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT,

Serie: 93

60-93, 60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93, 88-93DT,

Serie: 94

60-94, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT,

Serie: Classique

570, 580, 670, 680, 780,

Serie: L

L60, L65, L75, L85, L95,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  260    14          

 

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου LANDINI 9500-ATLAS-LANDPOWER

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3616538M92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

 

Serie: 30

 

6830, 7830, 8830,

 

Serie: 40

 

6840,

 

Serie: 50

 

6550, 7550, 8550,

 

Serie: 500

 

6500, 7500, 8500, 9500,

 

Serie: 505

 

7505,

 

Serie: 60

 

6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC,

 

Serie: 60 NG

 

7860, 8860,

 

Serie: 70

 

6870, 7870, 78CV, 8870, 88CV,

 

Serie: 80

 

6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 8880VM,

 

Serie: Atlantis

 

Atlantis 75, Atlantis 85,

 

Serie: Atlas

 

Atlas 75, Atlas 85,

 

Serie: Blizzard

 

Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85,

 

Serie: LandPower

 

LandPower 115 blu,

 

Serie: Large

 

10000, 12500, 13000,

 

Serie: Legend

 

Legend 105, Legend 115,

 

Serie: Legend NG

 

Legend 115 NG,

 

Serie: Trekker

 

C75, C85, CF65, CF70, CF75, CF85,

 

Serie: Vigneti Footstep

 

Vigneti 65V, Vigneti 75V,

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου τρακτέρ LANDINI ALPINE-GLOBUS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3537089M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

Serie: Alpine

Alpine 65, Alpine 75, Alpine 85,

Serie: Globus

Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου τρακτέρ LANDINI LANDPOWER-LEGEND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3304635M2, 3308294M1, 3308295M2, 3550896M1,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

Serie: 30

5530F, 5530L, 5530V, 5830, 6030, 6030F, 6030L, 6030V, 6530F, 6530L, 6530V, 6830, 7530F, 7530L, 7830, 8530F, 8530L, 8830,

Serie: 40

5840, 6040, 6840,

Serie: 50

6550, 7550, 8550,

Serie: 500

6500, 7500, 8500, 9500,

Serie: 505

6505, 7505,

Serie: 60

5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V, 6560F, 6560L, 6560V, 6860, 68CV, 7560F, 7560L, 7560V, 7860, 8560F, 8560L, 8860, 9060,

Serie: 60 NG

5860, 6860, 7860, 8860,

Serie: 70

5870, 6070, 6870, 7870, 8870,

Serie: 80

6880, 7880, 8880, 9080, 9880,

Serie: Advantage

55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 65F, 65FP, 65GE, 65GT, 65GTP, 65L, 65LP,

Serie: Atlantis

Atlantis 100, Atlantis 70, Atlantis 75, Atlantis 80, Atlantis 85, Atlantis 90,

Serie: Atlas

Atlas 100, Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90,

Serie: Blizzard

Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95,

Serie: Ghibli

Ghibli 100, Ghibli 80, Ghibli 90,

Serie: GlobalFarm

GlobalFarm 100, GlobalFarm 105, GlobalFarm 90, GlobalFarm 95,

Serie: PowerFarm Meccanico Tier 2

PowerFarm 105, PowerFarm 60, PowerFarm 75, PowerFarm 85, PowerFarm 95,

Serie: PowerFarm Meccanico Tier 3

PowerFarm 100, PowerFarm 75, PowerFarm 80, PowerFarm 90,

Serie: Prima

6000, 7000Special, 8000DT,

Serie: Rex Cab

Rex 100, Rex 60, Rex 70, Rex 80, Rex 90,

Serie: Trekker

C75, C85, C95, CF65, CF75, CF85,

Serie: Trekker NG

Trekker 100C, Trekker 70C, Trekker 70F, Trekker 70L, Trekker 80C, Trekker 80F, Trekker 80L, Trekker 90C, Trekker 90F, Trekker 90L,

Serie: Trekker NG Tier2

Trekker 105C, Trekker 105F, Trekker 105M, Trekker 75F, Trekker 75M, Trekker 85C, Trekker 85F, Trekker 85M, Trekker 95C, Trekker 95F, Trekker 95M,

Serie: Vigneti

Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V,

Serie: Vigneti Footstep

Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V,

Serie: Vigneti Rex cab

Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 70V, Vigneti 80V,

Serie: Vigneti Rex cab Tier2

Vigneti 75V, Vigneti 85V,

Serie: Vigneti Rex cab Tier2 NG

Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V,

Serie: Vision

Vision 100, Vision 80, Vision 90,

Serie: Vision Tier 3

Vision 100, Vision 105

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 100

122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 158F, 158S, 158V, 164TF, 164TS, 164TV, 165, 168, 168F, 168S, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 175, 175S, 178, 184, 184F, 184S, 185, 188, 194, 194C, 194F, 194S,

Serie: 200

230, 233, 234C, 234CF, 234S, 235, 240, 244CF, 245, 250, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 255, 255 (USA), 260, 263 (UK), 263T (Italy), 264T, 264TCF, 264TS, 265, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 275, 275E, 283, 284, 284S, 285, 285 (USA), 290, 290E, 293, 294, 294C, 294S, 298,

Serie: 200 (Brazil & South Africa)

265,

Serie: 300

333, 334V, 340, 342, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 355, 356CF, 360, 362, 362N, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 365, 366CF, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398, 399,

Serie: 3200-3300

3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X),

Industrial tractor

Serie:

203, 205, 302, 304, 356,

Combine-harvester

Serie:

186, 187, 206, 240, 307, 330,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  177    23    45    48

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου τρακτέρ LANDINI LANDPOWER-LEGEND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3538837M1 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Landini

Tractor

Serie: LandPower

LandPower 115 blu, LandPower 125, LandPower 130 blu, LandPower 135, LandPower 145, LandPower 160 blu, LandPower 165, LandPower 185,

Serie: Large

10000, 12500, 13000, 14500,

Serie: Legend

Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Legend 165,

Serie: Legend NG

Legend 115 NG, Legend 120 NG, Legend 130 NG, Legend 140 NG, Legend 160 NG, Legend 180 NG,

Serie: Legend NG TDI

Legend 125 NG TDI, Legend 130 Blu, Legend 135 NG TDI, Legend 145 NG TDI, Legend 160 Blu, Legend 165 NG TDI, Legend 185 NG TDI,

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 1000

1014 (R37148 -> ), 1024 (R37148 -> ), 1114 (R37148 -> ), 1134 (R37148 -> ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83989830 - Ford Finis

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland
5110 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
5610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
5610S - Ford New Holland (Brakes, Wet)
5640 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
5900 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
6410 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
6610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
6610S - Ford New Holland (Brakes, Wet)
6640 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
6710 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
6810 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
6810S - Ford New Holland (Brakes, Wet)
7610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
7610S - Ford New Holland (Brakes, Wet)
7710 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
7740 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
7810 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
7810S - Ford New Holland (Brakes, Wet)
7840 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
7910 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
8210 - Ford New Holland (Brakes - Wet)
8240 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
8340 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TB100 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TB120 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS100 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS110 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS115 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS6000 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS6020 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS6030 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TS80 - Ford New Holland (Brakes, Wet)View
TS90 - Ford New Holland (Brakes, Wet)
TV140 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  222    22    53.70    59

 

Thickness 5.10mm
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81818854 - Ford Finis

C7NN2A097B - Ford New Holland

37H8457 - Leyland Marshall

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5000 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

5110 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

5600 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

5610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

5900 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6410 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6600 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

6610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6700 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

6710 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6810 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7000 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

7600 - Ford New Holland (Brakes, Wet)

7610 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7700 - Ford New Holland (Brakes, Wet)View

7710 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7810 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7910 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

8210 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  223    22    53.35    60.6
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3617653M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson
3115 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3120 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3120T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3125 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3140 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3635 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3645 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3655 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3660 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
3670 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6180 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6190 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6280 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
6290 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8110 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8120 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8130 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8140 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)
8150 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  344.3    14    77    87
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3617652M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3060 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3070 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3075 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3080 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3085 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3090 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3095 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

5465 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6110 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6120 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6130 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6140 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6150 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6160 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6170 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6245 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6255 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6260 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6265 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6270 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6445 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6455 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6460 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6465 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

6470 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  343    13    63.68    78.3

 

Tickness = 5,30mm
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3386897M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Massey Ferguson

3115 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3120 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3120T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3125 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3140 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3610 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

3630 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

3635 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3645 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3650 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

3655 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3660 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3670 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3680 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  355    14    70.2    87
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3386896M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3070 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3080 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3085 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3090 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

3095 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  355    13    63.68    78.3

 

Tickness = 7,80mm

 

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου MASSEY FERGUSON 274-354-393-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3308295M2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

154S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

174-4S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

174S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

194S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

254-4 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

254S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

274-4 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

294-4 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

353 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

354S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

363 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

364S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

373 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

374S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

383 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)View

384S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

393 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

394S - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

Landini

5840 - Landini (Brakes, Wet)

5860 - Landini (Brakes, Wet)

6060 - Landini (Brakes, Wet)

6840 - Landini (Brakes, Wet)

6860 - Landini (Brakes, Wet)

7860 - Landini (Brakes, Wet)View

8500 - Landini (Brakes, Wet)

8860 - Landini (Brakes, Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  177    23    45    48

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκος Φρένου MASSEY FERGUSON 155-165-178 μεταλλικός

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

K945755 - Case International

37H8180 - Leyland Marshall

1860965M2 - Massey Ferguson

411040 - Valtra Valmet

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

165 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

168 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

185 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

188 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

275 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

285 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

290 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

350 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

352 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

355 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

360 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

362N - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

365 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

372 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

375 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382N - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

398 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

399 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4215 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4220 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4225 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4235 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4245 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4255 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4260 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4270 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4315 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4320 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4325 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4335 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4345 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4355 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4360 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4370 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

465 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

475 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

490 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5300T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5310T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5320 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

592T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

595 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)View

675 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

690 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698T - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

699 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

Valtra Valmet

205 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

255 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

305 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

315 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

355OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

365S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

405 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

415 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

415M - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

455OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

465S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

555OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

565OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6650Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665FOR - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665OC - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

665S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6850Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8450Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8550Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

865 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

865S - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8950Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3609098M1 - Massey Ferguson

1810335M91 - Massey Ferguson

1753117M91 - Massey Ferguson

1021314M91 - Massey Ferguson

1021314M92 - Massey Ferguson

3609103M91 - Massey Ferguson

1021314M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

155 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

158 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

165 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

175 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

178 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

65 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

765 - Massey Ferguson (Brakes - Dry)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  178    27    54.5    59
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.

Δίσκοι φρένων MASSEY FERGUSON  

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1860964M2 - Massey Ferguson

30184800 - Valtra Valmet

1669474M1 - Massey Ferguson

1860964R2 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1080 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

165 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

168 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

185 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

188 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

275 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

285 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

290 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

350 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

352 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

355 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

360 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

362N - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

365 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

372 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

375 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

382N - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

390T - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

398 - Massey Ferguson (Brakes - Wet)

399 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4215 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4220 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4225 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4235 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4240 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4245 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4255 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4260 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4265 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4270 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4315 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4320 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4325 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4335 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4345 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4355 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4360 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

4370 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

465 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

475 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

490 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5300T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5310T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

5320 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

565 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

575 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

590 Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

592T Brazil - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

595 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

675 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

690 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)View

698 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

698T - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

699 - Massey Ferguson (Brakes, Wet)

Valtra Valmet

6650Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6800e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

6850Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8050LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8150LS - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400 - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8400e - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8450Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8550Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

8950Hi - Valtra Valmet (Brakes - Wet)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Outer Ψ (mm) Spline Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm)
  223    27    53.35    60.6
Κατηγορία Δίσκοι Φρένων.