Βαλβίδα ασφαλέιας υδραυλικού FORD NEW HOLLAND σειρά 10-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83911832, D5NN984A 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 00

  3900, 4100, 4600, 5100 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ), 5200 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ), 5600, 5700, 6600, 6700, 7100 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ), 7600, 7700,

  Serie: 000

  5000 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ), 7000 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ),

  Serie: 10

  2810, 2910, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210,

  Serie: 30

  3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730, 8830,

  Serie: 40

  5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340,

  Serie: Skidded

  5190 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ),

  Industrial tractor

  Serie:

  5550 (Ψ cyl. bore 4 1/8 ), 6550, 7550,

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100, TS110, TS115, TS80, TS90,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

fdfdfrg

 

Βαλβίδα αντλίας υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-178

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

897507M94 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 E, 140, 148, 152, 165, 175, 178

  Industrial Tractors

  50

  Massey Harris

  50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Βαλβίδα αντλίας υδραυλικού MASSEY FERGUSON 35χ-65

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

 Massey Ferguson

189427M92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

   Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196

  35, 65, 765

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Μεμβράνη υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-165-188-699

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1860114M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Series

133, 135, 135 E, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 185, 188

Agricultural Tractor - 500 Series

550, 565, 575, 590

Agricultural Tractor - 600 Series

675, 690, 698, 698 T, 699

Agricultural Tractor - Articulated Series

1200, 1250

Industrial Tractors

20C, 20D, 20F, 30B, 30D, 30E, 40B, 40E, 50, 50C, 50E, 50EX

Massey Harris

50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Μεμβράνη υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-165-188-699

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1860114M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Agricultural Tractor - 100 Series

133, 135, 135 E, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 185, 188

Agricultural Tractor - 500 Series

550, 565, 575, 590

Agricultural Tractor - 600 Series

675, 690, 698, 698 T, 699

Agricultural Tractor - Articulated Series

1200, 1250

Industrial Tractors

20C, 20D, 20F, 30B, 30D, 30E, 40B, 40E, 50, 50C, 50E, 50EX

Massey Harris

50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Κεντρική Βαλβίδα αντλίας υδραυλικού MASSEY FERGUSON 188-290-698

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1680061M91, 1869966M96, 1869966M97, 1869966M98

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 E, 140, 148, 152, 158, 165, 168, 185, 188

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 240, 250, 265, 275, 290, 298

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550, 565, 575, 595

  Agricultural Tractor - 600 Series

  675, 690, 698, 698 T, 699

  Agricultural Tractor - Articulated Series

  1200, 1250

  Industrial Tractors

  20C, 20D, 20F, 30B, 30D, 30E, 40B, 40E, 50, 50C, 50E, 50EX

  Massey Harris

  50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Βαλβίδα ανακουφίσεως αντλίας MASSEY FERGUSON 135-290-690

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

828927M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

175 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

178 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

240 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

250 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

340 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

35 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

35X - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

390 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

65 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

835 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

FE35 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Βαλβίδα ανακουφίσεως αντλίας MASSEY FERGUSON 399-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3401834M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

342 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

350 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

352 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

355 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

360 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

362 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

372 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

375 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

382 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

382N - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

390 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

398 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

399 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

4215 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4220 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4225 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4235 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4270 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4315 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4320 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4325 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4335 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4345 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

4370 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Βαλβίδα αντλίας MASSEY FERGUSON 188-290-390-699

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1681789M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

148 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

168 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

185 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

188 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

240 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

275 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

290 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

298 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

340 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

350 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

355 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

360 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

362 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

375 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

390 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

398 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

399 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Βαλβίδα κεντρική αντλίας MASSEY FERGUSON 165-188-290

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1680061M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  298 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ