Ακραξόνιο δεξί MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897236M94 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο Αριστερό MASSEY FERGUSON 390-399

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3697028M91 - Massey Ferguson

1696626M92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

365 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

375 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

390 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

390T - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

398 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

399 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο Αριστερό MASSEY FERGUSON 165-188-290

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897476M96 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

185 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

188 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

590 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

675 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο Αριστερό MASSEY FERGUSON 135-240

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897237M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

148 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

230 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

240 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

250 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)

255 - Massey Ferguson (Front axle 2wd, Straight)View

35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

35X - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

835 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

FE35 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Radius rod)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία Ακραξόνια

Ακραξόνιο Αριστερό MASSEY FERGUSON 165-290

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson 
897476M96 - Massey Ferguson
897476M95 - Massey Ferguson
897476R96 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Massey Ferguson  
165 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
168 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
175 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
178 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
185 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
188 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
265 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
275 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
285 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
290 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
565 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
575 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
590 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
675 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)
690 - Massey Ferguson (Front axle 2wd - Straight)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Ακραξόνια