Ελατήριο εμβόλου υδραυλικού FORD NEW HOLLAND σειρά 10-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81838586, D3NN473A,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 00

  5100 (Ψ 104,6 mm ), 5200 (Ψ 104,6 mm ), 5600 (Ψ 104,6 mm ), 5700 (Ψ 104,6 mm ), 6600 (Ψ 104,6 mm ), 6700 (Ψ 104,6 mm ), 7100 (Ψ 104,6 mm ), 7600 (Ψ 104,6 mm ), 7700 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 000

  5000 (Ψ 104,6 mm ), 7000 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 10

  5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210,

  Serie: 30

  8530 (11/91-> ), 8630 (11/91-> ), 8730 (11/91-> ), 8830 (11/91-> ),

  Serie: 40

  5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340,

  Serie: Skidded

  5190 (Ψ 104,6 mm ),

  Industrial tractor

  Serie:

  5550 (Ψ 104,6 mm ), 6550 (Ψ 104,6 mm ), 7550 (Ψ 104,6 mm ),

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100, TS110, TS115, TS80, TS90,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

sf

 

Έμβολο υδραυλικού FORD NEW HOLLAND σειρά 10-TS

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83902885, D5NN530A,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Ford

  Tractor

  Serie: 00

  5100 (Ψ 104,6 mm ), 5200 (Ψ 104,6 mm ), 5600 (Ψ 104,6 mm ), 5700 (Ψ 104,6 mm ), 6600 (Ψ 104,6 mm ), 6700 (Ψ 104,6 mm ), 7100 (Ψ 104,6 mm ), 7600 (Ψ 104,6 mm ), 7700 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 000

  5000 (Ψ 104,6 mm ), 7000 (Ψ 104,6 mm ),

  Serie: 10

  5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010, 8210,

  Serie: 30

  8530 (11/91-> ), 8630 (11/91-> ), 8730 (11/91-> ), 8830 (11/91-> ),

  Serie: 40

  5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340,

  Serie: Skidded

  5190 (Ψ 104,6 mm ),

  Industrial tractor

  Serie:

  5550 (Ψ 104,6 mm ), 6550 (Ψ 104,6 mm ), 7550 (Ψ 104,6 mm ),

New Holland

Tractor

Serie: TS

TS100, TS110, TS115, TS80, TS90,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

sf

 

Έμβολο υδραυλικού MASSEY FERGUSON 390-399-4270-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1665738M91, 1665738M91, 897595M91 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Tractor

  Serie: 200

  253 (Italy), 253 (UK), 263 (UK), 275, 290,

  Serie: 300

  342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372N, 375, 382N, 390, 396, 398, 399,

  Serie:4200-4300

  4225 ,4235, 4255, 4260, 4270, 4265, 4365, 4315, 4320, 4325, 4335, 4360, 4370

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Έμβολο υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-165-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

1665737M91, 1665737M91, 885409M91, 897561M91

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  Agricultural Tractor - 100 Series

  133, 135, 135 E, 140, 152, 165

  Agricultural Tractor - 200 Series

  230, 240, 245, 250

  Agricultural Tractor - 500 Series

  550

  Industrial Tractors

  20C, 20D, 20F, 30E, 40E, 50

  Massey Harris

  50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Έμβολο υδραυλικού MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

184443M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  35 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  35X - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  65 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  765 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  835 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  FE35 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Έμβολο υδραυλικού MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1665737M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 •  Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  152 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  155 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  158 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  560 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ