Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ρουλεμάν Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON 399-4270

Ρουλεμάν Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON 399-4270

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3700527M1 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

352 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

362 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

375 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

382 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

382N - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Dual 250/310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 300)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 310)

390 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

390T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

396 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

398 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

399 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - Single 330)

4215 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

4220 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4225 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4245 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4315 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

4320 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 300)

4320 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4325 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4335 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 310)

4345 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

4370 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5335 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5340 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5355 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5360 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

5365 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Single 330)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Inner Ψ (mm) Outer Ψ (mm) Heigth (mm) Code Brand
   63   100    23