Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Δίσκος PTO Massey Ferguson 194-294 LANDINI

Δίσκος PTO  Massey Ferguson 194-294

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

  

1424135M91 - Landini

1424135M93 - Landini

 

1424135M93 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

154 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

154S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

164TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

174S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

184S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

194S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

234S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

253 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

254S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

263T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

264T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

264TS - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

273 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274-4SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

274SK - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

283 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

284S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

293 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294-4 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294-4S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

294S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

333 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

353S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

354S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

363S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

364S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

373S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

374S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

377 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

383S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

384S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393LX - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

393S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394A - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394GE - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394H - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394S - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

394TA - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, Dual 280/280)

Landini

5500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5840 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

5870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6030 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6040 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6060 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6070 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6560 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6840 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

6880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7560 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

7880 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8500 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8530 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8550 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8830 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8860 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

8870 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 55 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Advantage 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 100 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 70 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 80 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Atlas 90 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 50 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 65 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Blizzard 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 60 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 75 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

Powerfarm 85 - Landini (Clutch and flywheel - Dual 280/280)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ψ (mm) Ψ (inch) Code Teeth Inner Ψ 1 (mm) Inner Ψ 2 (mm) Brand
  280    11 LM-UF    10    22    25     

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μάρκα: Massey Ferguson-Landini
Διαβάστηκε 1054 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2014 07:41

Σχετικά Άρθρα