Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ψυγείο νερού NEW HOLLAND TS80-TS90-TS100-TS115

Ψυγείο νερού NEW HOLLAND TS80-TS90-TS100-TS115

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 82015097

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TS100 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS110 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS115 - EMISSIONISED TRACTOR - 7 01-7 03
TS115 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 12 98-
TS80 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-
TS90 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS90 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 11 97- 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ