Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ρεζερβουάρ πετρελαίου FORD 4000-4100

Ρεζερβουάρ πετρελαίου FORD 4000-4100

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 

E2NN9002BA,E3NN9002KB,83935630

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford

 
2000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
2100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 3 65-12 74
2110 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 65-12 74
2120 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 65-12 74
2300 - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 1 65-12 74
231 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 75-12 81
2310 - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 65-12 74
233 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 75-12 81
2600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
2600N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 75-12 81
2600R - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 81
2600V - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 10 75-9 76
3000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
3055 - 3 CYL AG TRACTOR FRENCH SUPER - 1 65-12 74
3100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
3120 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 65-12 74
333 - 3 CYL HIGHWAY TRACTOR - 1 75-12 81
3330 - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
335 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
3400 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 1 65-9 75
3500 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
3550 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
3600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
3600N - 3 CYL AG NARROW TRACTOR - 1 75-12 81
3600NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
3600R - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 77
3600V - 3 CYL VINEYARD TRACTOR - 1 75-12 81
3900 - 3 CYL AG TRACTOR RICE - 1 75-12 81
4000-SERIES - 3 CYL TRACTOR - 1 65-12 74
4100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
4100 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
4110 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 65-12 74
4140 - 3 CYL SPECIAL UTILITY TRACTOR - 1 65-12 74
420 - 3 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE - 10 75-9 78
4200 - 3 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 65-12 74
4330 - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
4340 - 3 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 65-12 74
4400 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 1 65-12 74
4410 - 3 CYL WOODS TRACTOR - 1 69-12 74
4500 - 3 CYL INDUSTRIAL TRACTOR - 1 65-12 74
4600 - 3 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 75-12 81
4600NO - 3 CYL NARROW ORCHARD TRACTOR - 10 75-12 81
4600O - 3 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
4600SU - 3 CYL SPECIAL UTILITY TRACTOR - 1 75-7 81
5000-SERIES - 4 CYL TRACTOR - 1 65-1 75
5100 - 4 CYL AG TRACTOR ALL PURPOSE - 1 65-12 74
515 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
5200 - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 67-12 74
531 - 3 CYL AG LCG TRACTOR - 1 75-12 81
532 - 3 CYL UTILITY TRACTOR - 10 75-9 78
5340 - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 6 68-12 74
535 - 3 CYL TRACTOR LOADER - 10 75-9 78
E2NN9002BA - TANK
Machine Used On
Page 2 of 2
5600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
5700 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK - 7 78-9 80
6600 - 4 CYL AG TRACTOR - 1 75-12 81
6600C - 4 CYL AG TRACTOR ROW CROP - 1 75-9 76
6600O - 4 CYL ORCHARD TRACTOR - 1 75-12 81
6700 - 4 CYL AG TRACTOR FLAT DECK - 1 75-12 80

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

fbf