Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ρουμπινέτο πετρελαίου MASSEY FERGUSON 65x

Ρουμπινέτο πετρελαίου Τρακτέρ MASSEY FERGUSON

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 1851653M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

155 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

158 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

165 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

255 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

2620 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2640 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2645 - Massey Ferguson (Engine, A6.354.4)

2680 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2685 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)View

2720 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

2725 - Massey Ferguson (Engine, AT6.354.4)

35 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

65 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

65 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

765 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

765 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A4.236 - Perkins
AD4.248 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins
87mm Petrol - Massey
A3.144 - Perkins
A3.152 - Perkins
A4.192 - Perkins
A4.203 - Perkins
A4.212 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AG3.152 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins