Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ντίζα χειρόγκαζου NEW HOLLAND TS-80-90-100-110-115

Ντίζα χειρόγκαζου NEW HOLLAND TS-80-90-100-110-115

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82015952 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TS100 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS110 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS115 - EMISSIONISED TRACTOR - 7 01-7 03
TS115 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 12 98-
TS6000 - TRACTOR INTERNATIONAL REGIONS INCLUDING MEXICO -
TS6020 - TRACTOR INTERNATIONAL REGIONS INCLUDING MEXICO -
TS6030 - TRACTOR INTERNATIONAL REGIONS INCLUDING MEXICO -
TS80 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-
TS90 - EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-7 03
TS90 - NON-EMISSIONISED TRACTOR - 11 97-  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

RRRRR