Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Βοηθητική αντλία πετρελαίου AD3.152 MASSEY FERGUSON 135

Βοηθητική αντλία πετρελαίου AD3.152 MASSEY FERGUSON 135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

296265A1 - Case International

17401400 - JCB

4222090M91 - Massey Ferguson

296265A1 - McCormick

2641808 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

230 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

234S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

243 - Massey Ferguson (Engine - 3.27)

250 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

253 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

254 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

254S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

264TS - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

333 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

340 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

352 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

353 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

353S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

354A - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

354S - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

355 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

360 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

363 - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

364A - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

364S - Massey Ferguson (Engine - AT3.152.4)

4215 - Massey Ferguson (Engine - 3.27)

4220 - Massey Ferguson (Engine - T3.27)

4315 - Massey Ferguson (Engine - 3.27)

4320 - Massey Ferguson (Engine - T3.27)

550 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

Landini

5830 - Landini (Engine - AT3.152.4)

5840 - Landini (Engine - AD3.152)

5860 - Landini (Engine - AD3.152)

5870 - Landini (Engine - AD3.152)

6030 - Landini (Engine - AT3.152.4)

6040 - Landini (Engine - AT3.152.4)

6060 - Landini (Engine - AT3.152.4)

6070 - Landini (Engine - AT3.152.4)

Advantage 55 - Landini (Engine - AT3.152.4)

Blizzard 60 - Landini (Engine - AT3.152.4)

Globus 55 - Landini (Engine - 903.27)

Ursus

2802 - Ursus (Engine, AD3.152)

2812 - Ursus (Engine, AD3.152)View

3502 - Ursus (Engine, AD3.152)

3512 - Ursus (Engine, AD3.152)

3514 - Ursus (Engine, AD3.152)

MF231 - Ursus (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
903.27 - Perkins
903.27T - Perkins
AD3.152 - Perkins
AG3.152 - Perkins
AT3.152.4 - Perkins
903.27 - Perkins
AD3.152 - Perkins
AT3.152.4 - Perkins