Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Βοηθητική αντλία πετρελαίου MASSEY FERGUSON-LANDINI

Βοηθητική αντλία πετρελαίου MASSEY FERGUSON-LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

03338500 - Claas

83991467 - Ford Finis

D8NN9350AB - Ford New Holland

17400900 - JCB

4222104M91 - Massey Ferguson

2641338 - Perkins

501383 - Sanderson

836012114 - Valtra Valmet

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

Ford New Holland

3000 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

5000 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5110 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5600 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6410 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6600 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6610 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6700 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6710 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6810 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7000 - Ford New Holland (Engine - BSD442T)

7410 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7600 - Ford New Holland (Engine - BSD442T)

7610 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7700 - Ford New Holland (Engine - BSD442T)

7710 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7810 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

7910 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8000 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8200 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8210 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8530 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8600 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8630 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

8700 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

8730 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

8830 - Ford New Holland (Engine - BSD666TI)

9000 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

9200 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

9600 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

9700 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

TW10 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

TW15 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

TW20 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

TW25 - Ford New Holland (Engine - BSD666T)

TW30 - Ford New Holland (Engine - BSD666TI)

TW35 - Ford New Holland (Engine - BSD666TI)

TW5 - Ford New Holland (Engine - BSD666)

Valtra Valmet

1100 - Valtra Valmet (Engine, 411AS)

1100 - Valtra Valmet (Engine, 411B)

1102 - Valtra Valmet (Engine, 411B)

1102 - Valtra Valmet (Engine, 411BS)

1102 - Valtra Valmet (Engine, 411CS)

1103 - Valtra Valmet (Engine, 411B)

1103 - Valtra Valmet (Engine, 411CS)

1203 - Valtra Valmet (Engine, 411B)

1203 - Valtra Valmet (Engine, 411CX)

33 - Valtra Valmet (Engine - 309D)

359 - Valtra Valmet (Engine - 309D)

361 - Valtra Valmet (Engine - 310D)

500 - Valtra Valmet (Engine, 310B)

502 - Valtra Valmet (Engine - 310B)

504 - Valtra Valmet (Engine, 310B)

602 - Valtra Valmet (Engine - 311C)

602T - Valtra Valmet (Engine - 311CS)

604 - Valtra Valmet (Engine, 311C)

604T - Valtra Valmet (Engine, 311CS)

702 - Valtra Valmet (Engine - 411B)

702 - Valtra Valmet (Engine - 411C)

702S - Valtra Valmet (Engine - 411BS)

703 - Valtra Valmet (Engine - 411C)

802 - Valtra Valmet (Engine - 411CS)

803 - Valtra Valmet (Engine - 411CS)

900 - Valtra Valmet (Engine - 411B)

900 - Valtra Valmet (Engine - 420DSR)

900 - Valtra Valmet (Engine - 420DSRE)

903 - Valtra Valmet (Engine - 411CS)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Engine type:
A4.212 - Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
- Perkins
A4.236 - Perkins
A4.248 - Perkins
AD4.203 - Perkins
AD4.248 - Perkins
1113 - BM
1113A - BM