Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σιλανσιέ άνω FORD NEW HOLLAND 2.3000-5000

Σιλανσιέ άνω στρόγγυλο FORD NEW HOLLAND 5610-6610

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81817063 - Ford Finis

87295209 - Ford Finis

C7NN5230R - Ford New Holland 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2000 - Ford New Holland (Engine, BSD326)

3000 - Ford New Holland (Engine, BSD329)View

4000 - Ford New Holland (Engine, BSD333)

5000 - Ford New Holland (Engine, BSD442)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
             52    47   350   380   395   135