Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σιλανσιέ άνω FORD NEW HOLLAND 5600-6600

Σιλανσιέ άνω πλακέ FORD NEW HOLLAND 5600-6600

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

83958580 - Ford Finis

E4NN5230GB - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

2910 - Ford New Holland (Engine - BSD329)

3610 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

3910 - Ford New Holland (Engine - BSD332)

4100 - Ford New Holland (Engine - BSD330)

4110 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4600 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

4610 - Ford New Holland (Engine - BSD333)

5600 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5610 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

5700 - Ford New Holland (Engine - BSD438)

5900 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6410 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6600 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6610 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6700 - Ford New Holland (Engine - BSD442)

6710 - Ford New Holland (Engine - BSD444)

6810 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7610 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

7710 - Ford New Holland (Engine - BSD444T)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         50    49   190   680   160   260