Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σιλανσιέ άνω MASSEY FERGUSON 165-188

Σιλανσιέ άνω MASSEY FERGUSON 165-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

898228M94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine, A4.212)

165 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

168 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

174-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

175 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

184-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

185 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

274 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274S - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

274SK - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

294-4S - Massey Ferguson (Engine, A4.248)View

65 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

65 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

765 - Massey Ferguson (Engine, A4.192)

765 - Massey Ferguson (Engine, AD4.203)

Landini

5500 - Landini (Engine, AD3.152)

5840 - Landini (Engine, AD3.152)View

6030 - Landini (Engine, AT3.152.4)

6040 - Landini (Engine, AT3.152.4)

6500 - Landini (Engine, A4.236)

6550 - Landini (Engine, A4.236)

6840 - Landini (Engine, A4.236)

7550 - Landini (Engine, A4.236)

8550 - Landini (Engine, A4.248)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Painted Enamelled A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
v         45    54   420   600    70    95