Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 35x-135

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 35x-135

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

731267M1 - Massey Ferguson

37781251 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.144)

135 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)View

35 - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine, A3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
  255   150    56    59   207    66