Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 135-240

Πολαπλή εξαγωγής MASSEY FERGUSON 135-240

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

740221M1 - Massey Ferguson

37781571 - Perkins

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

230 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

340 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

342 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

350 - Massey Ferguson (Engine, AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ