Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3618628m92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Serie: 3000
3070 (07/93 -> ), 3075, 3085 (B249026 -> ), 3095 (B249026 -> ),
Serie: 3100
3115 (07/93 -> ), 3120 (B249026 -> ), 3120T (B249026 -> ),
Serie: 600 (Brasil - South Africa)
610 Turbo,
Serie: 6100
6150, 6160, 6170, 6180,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
815 595 95 50.60 50.60 18 505 41.75Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81829492, 83929872, 83972010, 83993346, 87687384, 87767708, E0NN8005GA15M, E0NN8005GB15M, E0NN8005GC15M, E0NN8005HA15M

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford

Tractor

Serie: 00

4100, 4200, 4400, 5100, 5200, 7100, 7200,

Serie: 000

4000, 5000, 7000,

Serie: 10

4110, 4410, 5110, 5610, 6410, 6610, 6610O, 6710, 6810, 7410, 7610, 7610O,

Serie: 30

4130, 4330,

Serie: 40

4340, 5340,

Serie: Skidded

4190, 5190,

Industrial tractor

Serie:

4140, 420, 4450, 4500, 4550, 5550,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  615   480    90    38    45    19     -    41     -

150-46


 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

82015101, 82015103

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Tractor

Tractor
Serie: 40            

5640, 6640, 7740,

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  720   515   100    38    44     -     -     -     -
150-245

 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού FORD NEW HOLLAND

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

C7NN8005H

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Tractor

Serie: 00

2100 (Without cooler ), 2300 (Without cooler ), 3100 (Without cooler ), 3300 (Without cooler ), 3600 (Without cooler ), 3600N (Without cooler ), 3600NO (Without cooler ), 3600R, 3600V (Weinbau Without cooler ), 3900 (Without cooler ), 4100 (Without cooler ), 4200 (Without cooler ), 4400 (Without cooler ), 4600 (Without cooler ), 4600NO (Without cooler ), 4600O (Without cooler ), 4600SU, 5100 (Without cooler ), 5200 (Without cooler ), 5600 (Without cooler ), 5700 (Without cooler ), 6600 (Without cooler ), 6600C (Without cooler ), 6600O (Without cooler ), 6700 (Without cooler ), 7100 (Without cooler ), 7200 (Without cooler ), 7600 (Without cooler ), 7600C (Without cooler ), 7700 (Without cooler ),

Serie: 000

2000 (Without cooler ), 2600 (Without cooler ), 2600N (Without cooler ), 2600R, 2600V (Weinbau Without cooler ), 3000 (Without cooler ), 4000 (Without cooler ), 5000 (Without cooler ), 7000 (Without cooler ),

Serie: 10

2110 (Without cooler ), 2310 (Without cooler ), 2610 (Without cooler ), 2610V (Weinbau Without cooler ), 2810 (Without cooler ), 2910 (Without cooler ), 3110 (Without cooler ), 3310 (Without cooler ), 3610 (Without cooler ), 3610NO (Without cooler ), 3610V (Weinbau Without cooler ), 3910 (Without cooler ), 3910H (Without cooler ), 3910N (Without cooler ), 3910R, 3910V (Weinbau Without cooler ), 4110 (Without cooler ), 4110N (Without cooler ), 4110NO (Without cooler ), 4110O (Without cooler ), 4110V (Weinbau Without cooler ), 4410 (Without cooler ), 4610 (Without cooler ), 4610NO (Without cooler ), 4610SU,

Serie: 200

230A (Without cooler ), 234 (Without cooler ),

Serie: 30

3330 (Without cooler ), 4130 (Without cooler ), 4330 (Without cooler ),

Serie: 40

4340 (Without cooler ), 5340 (Without cooler ),

Serie: 55

3055 (Without cooler ),

Serie: Rice

2150 (Without cooler ), 3150 (Without cooler ),

Serie: Skidded

3190 (Without cooler ), 4190 (Without cooler ), 5190 (Without cooler ),

Industrial tractor

Serie:

2120 (Without cooler ), 231 (Without cooler ), 233 (Without cooler ), 3120 (Without cooler ), 333 (Without cooler ), 334 (Without cooler ), 335 (Without cooler ), 3400 (Without cooler ), 3500 (Without cooler ), 3550 (Without cooler ), 4140 (Without cooler ), 420 (Without cooler ), 4450 (Without cooler ), 4500 (Without cooler ), 4550 (Without cooler ), 515 (Without cooler ), 530A (Without cooler ), 531 (Without cooler ), 532 (Without cooler ), 535 (Without cooler ), 5550 (Without cooler ), 6550 (Without cooler ), 7550 (Without cooler ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  555   485    65    38    45    18     -    42     3

150-162

 

 


 

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3778074M91

3781116M1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 6200

6265, 6270, 6280, 6290,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  690   565   135    50.69    50.8     -   540     -     

 150-128

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Massey Ferguson

3808159M92

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 4200

4260, 4265, 4270,

Serie: 4300

4360, 4365, 4370,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  690   565   135    51    51     -     -     -     -

150-110

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1695721M2 - Massey Ferguson

1695721A2 - Massey Ferguson

1695721R2 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

365 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

375 - Massey Ferguson (Engine, A4.236)

390 - Massey Ferguson (Engine, A4.248)

390T - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)View

398 - Massey Ferguson (Engine, AT4.236)

399 - Massey Ferguson (Engine - A6.354.4)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  650   525    90    50.3    30.85    18     -    41.85     

150-19

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1669650M94 - Massey Ferguson

1669650M93 - Massey Ferguson

1669648M94 - Massey Ferguson

1669650R94 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

275 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

290 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

575 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

675 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

690 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  665   405    70    40.2    40.1    60     -    41.7     

150-16

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1876606M4 - Massey Ferguson

1876606M3 - Massey Ferguson

1876607M1 - Massey Ferguson

1876602M91 - Massey Ferguson

1876603M91 - Massey Ferguson

1876606R4 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

265 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

285 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

565 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  670   450    70    40.50    40.80    60     -    42     

150-162

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1680547M92 - Massey Ferguson

1672862M91 - Massey Ferguson

1680547M91 - Massey Ferguson

1680547R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

230 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

240 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

250 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
615+45(VIS)   405    68    37.6    37   110   350    41.60     

150-162

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

897358M4 - Massey Ferguson

885580M3 - Massey Ferguson

885411M93 - Massey Ferguson

885579M93 - Massey Ferguson

897357M2 - Massey Ferguson

885580R3 - Massey Ferguson

897358R4 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

165 - Massey Ferguson (Engine - A4.212)

168 - Massey Ferguson (Engine - A4.236)

178 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

185 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

188 - Massey Ferguson (Engine - A4.248)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
  645   405    70    40    40    60     -    41.40     

150-9

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

894319M92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - A3.144)

35 - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

35X - Massey Ferguson (Engine - A3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
600+35(VIS)   405    68    37.60    34.90    24   350    41     

150-3

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Ψυγείο νερού Massey Ferguson.

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1660499M92 - Massey Ferguson

1660498M91 - Massey Ferguson

1871721M91 - Massey Ferguson

885856M94 - Massey Ferguson

1660498M92 - Massey Ferguson

962072M3 - Massey Ferguson

962071M93 - Massey Ferguson

1660499E92 - Massey Ferguson

1660499R92 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

135 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

148 - Massey Ferguson (Engine - AD3.152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Number of row
615-35(VIS)   405    68    37.60    37.55    30   355    41.25     

150-4

Κατηγορία Ψυγεία νερού

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου