Αναζήτηση Ανταλλακτικού

Σετ λαστιχάκια αντλίας Φρένου MASSEY FERGUSON σειρά 3000-3100-3600-6100-6200-8100-8200

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810832M91 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 3000

3050 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3055 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3060 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3065 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3065S (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3070 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3075 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3080 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3085 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3090 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3095 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

Serie: 3100

3115 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3120 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3120T (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3125 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 3140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

Serie: 3600

3610 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3630 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3635 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3645 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3650 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3655 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3660 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3670 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3680 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ), 3690 (Mechanical braking, without trailer brake or with trailer brake one line - Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 6100

6110 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6120 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6130 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6150 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6160 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6170 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6180 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6190 (Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 6200

6235 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6235HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6245 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6245HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6255 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6255HV (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6260 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6265 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6270 (-> 01/02 Mechanical braking, With trailer brake - two lines ), 6280 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 6290 (-> 01/02 Mechanical braking, With trailer brake - two lines ),

Serie: 8100

8110 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8120 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8130 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8140 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8150 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8160 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ), 8170 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8180 (Power assisted braking, without trailer brake ),

Serie: 8200

8210 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8220 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8240 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8240XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8250 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8250XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8260 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8260XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8270 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8270XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ), 8280 (Power assisted braking, without trailer brake ), 8280XTRA (Power assisted braking, without trailer brake ),

Industrial tractor

Serie:

3165 (Mechanical braking, without trailer brake or , with trailer brake - one line ),

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βαλβίδα αντλίας MASSEY FERGUSON 390-399-4270-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

3611085M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  253 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  360 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  398 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  399 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  4215 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4220 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4225 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4235 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4270 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4315 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4320 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4325 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4335 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4345 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4370 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας MASSEY FERGUSON 290-390-4370

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

 1810680M93 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  1080 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  230 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  250 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  275 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  285 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  290 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  298 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  340 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  342 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  350 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  352 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  362 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  365 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  372 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  375 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  382N - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  390 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  390T - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  398 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  399 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4215 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4220 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4225 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4235 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4240 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4245 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4255 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4260 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4265 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4270 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4315 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4320 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4325 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4335 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4345 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4355 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4360 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  4370 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  550 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  565 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  575 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  590 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  595 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  595 MKII - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  675 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  690 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  698T - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

  699 - Massey Ferguson (Hydraulics, Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας MASSEY FERGUSON 175-188

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810684M92 - Massey Ferguson 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Massey Ferguson

  135 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  148 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  165 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  168 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  175 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  178 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  185 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

  188 - Massey Ferguson (Hydraulics - Open centre)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη FORD NEW HOLLAND 7840

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81873388 - Ford Finis

F1NN7578AA - Ford New Holland

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

6640 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7740 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

7840 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

8240 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

8340 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS100 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS110 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS115 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS80 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

TS90 - Ford New Holland (Clutch and flywheel, Single 330)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON 3140

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810834M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3080 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3090 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια Αντλίας Συμπλέκτη MASSEY FERGUSON-LANDINI

 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1642034M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

2620 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2620 - Massey Ferguson (Brakes - )

2625 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2625 - Massey Ferguson (Brakes - )

2640 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2640 - Massey Ferguson (Brakes - )

2645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2645 - Massey Ferguson (Brakes - )

2680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2680 - Massey Ferguson (Brakes - )

2685 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2685 - Massey Ferguson (Brakes - )

2720 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2720 - Massey Ferguson (Brakes - )

2725 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

2725 - Massey Ferguson (Brakes - )

3050 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3060 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3065 - Massey Ferguson (Brakes - )

3065 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3070 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3075 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3085 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3095 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3115 - Massey Ferguson (Brakes - )

3115 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3120 - Massey Ferguson (Brakes - )

3120T - Massey Ferguson (Brakes - )

3120T - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3125 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3610 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3630 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3635 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3645 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3650 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3655 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3660 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

3670 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3680 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

3690 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6170 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6180 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6190 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

6235 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6245 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6255 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6260 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6265 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6270 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6280 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

6290 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8110 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8120 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8130 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8140 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8150 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8160 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel, )

8210 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8220 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8240 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

8250 - Massey Ferguson (Clutch and flywheel - )

Landini

16000 - Landini (Clutch and flywheel - )

16000 - Landini (Brakes - )

16500 - Landini (Clutch and flywheel - )

16500 - Landini (Brakes - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810833M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

Tractor

Serie: 4200

4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA), 4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270,

Serie: 4300

4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV, 4360, 4365, 4370

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810936M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

340 - Massey Ferguson (Brakes - )

342 - Massey Ferguson (Brakes - )

350 - Massey Ferguson (Brakes - )

352 - Massey Ferguson (Brakes - )

355 - Massey Ferguson (Brakes - )

360 - Massey Ferguson (Brakes - )

362 - Massey Ferguson (Brakes - )

362N - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

382 - Massey Ferguson (Brakes - )

382N - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

390T - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1811086M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

342 - Massey Ferguson (Brakes - )

352 - Massey Ferguson (Brakes - )

362 - Massey Ferguson (Brakes - )

362N - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

372 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

382 - Massey Ferguson (Brakes - )

382N - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

390T - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON  

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810833M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

3050 - Massey Ferguson (Brakes - )

3060 - Massey Ferguson (Brakes - )

3065 - Massey Ferguson (Brakes - )

3070 - Massey Ferguson (Brakes - )

3075 - Massey Ferguson (Brakes - )

3080 - Massey Ferguson (Brakes - )

3085 - Massey Ferguson (Brakes - )

3090 - Massey Ferguson (Brakes - )

3095 - Massey Ferguson (Brakes - )

3115 - Massey Ferguson (Brakes - )

3120 - Massey Ferguson (Brakes, )

3125 - Massey Ferguson (Brakes - )

3610 - Massey Ferguson (Brakes - )

3630 - Massey Ferguson (Brakes - )

3635 - Massey Ferguson (Brakes - )

3645 - Massey Ferguson (Brakes - )

3650 - Massey Ferguson (Brakes - )

3655 - Massey Ferguson (Brakes - )

3670 - Massey Ferguson (Brakes - )

3680 - Massey Ferguson (Brakes - )

3690 - Massey Ferguson (Brakes - )

5425 - Massey Ferguson (Brakes - )

5435 - Massey Ferguson (Brakes - )

5445 - Massey Ferguson (Brakes - )

5455 - Massey Ferguson (Brakes - )

5460 - Massey Ferguson (Brakes - )

5465 - Massey Ferguson (Brakes - )

6120 - Massey Ferguson (Brakes - )

6130 - Massey Ferguson (Brakes - )

6140 - Massey Ferguson (Brakes - )

6150 - Massey Ferguson (Brakes - )

6160 - Massey Ferguson (Brakes - )

6170 - Massey Ferguson (Brakes - )

6180 - Massey Ferguson (Brakes - )

6190 - Massey Ferguson (Brakes - )

6235 - Massey Ferguson (Brakes - )

6245 - Massey Ferguson (Brakes - )

6255 - Massey Ferguson (Brakes - )

6260 - Massey Ferguson (Brakes - )

6265 - Massey Ferguson (Brakes - )

6270 - Massey Ferguson (Brakes - )

6280 - Massey Ferguson (Brakes - )

6290 - Massey Ferguson (Brakes - )

6445 - Massey Ferguson (Brakes - )

6455 - Massey Ferguson (Brakes - )

6460 - Massey Ferguson (Brakes - )

6465 - Massey Ferguson (Brakes - )

6470 - Massey Ferguson (Brakes - )

6475 - Massey Ferguson (Brakes - )

6480 - Massey Ferguson (Brakes - )

8110 - Massey Ferguson (Brakes - )

8120 - Massey Ferguson (Brakes - )

8130 - Massey Ferguson (Brakes - )

8140 - Massey Ferguson (Brakes - )

8150 - Massey Ferguson (Brakes - )

8160 - Massey Ferguson (Brakes - )

8170 - Massey Ferguson (Brakes - )

8180 - Massey Ferguson (Brakes - )

8210 - Massey Ferguson (Brakes - )

8220 - Massey Ferguson (Brakes - )

8240 - Massey Ferguson (Brakes - )

8250 - Massey Ferguson (Brakes - )

8260 - Massey Ferguson (Brakes - )

8270 - Massey Ferguson (Brakes - )

8280 - Massey Ferguson (Brakes - )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON ,LANDINI

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810714M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

675 - Massey Ferguson (Brakes - )

690 - Massey Ferguson (Brakes - )

698 - Massey Ferguson (Brakes - )

698T - Massey Ferguson (Brakes - )

699 - Massey Ferguson (Brakes - )

Landini

9550 - Landini (Brakes - )

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON 

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810849M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

350 - Massey Ferguson (Brakes - )

355 - Massey Ferguson (Brakes - )

360 - Massey Ferguson (Brakes - )

365 - Massey Ferguson (Brakes - )

375 - Massey Ferguson (Brakes - )

390 - Massey Ferguson (Brakes - )

398 - Massey Ferguson (Brakes - )

399 - Massey Ferguson (Brakes - )

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου MASSEY FERGUSON , LANDINI.

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

1810596M91 - Massey Ferguson

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Massey Ferguson

1114 - Massey Ferguson (Brakes, )

1134 - Massey Ferguson (Brakes, )

235 - Massey Ferguson (Brakes, )

255 - Massey Ferguson (Brakes, )

260 - Massey Ferguson (Brakes, )

265 - Massey Ferguson (Brakes, )

275 - Massey Ferguson (Brakes, )

290 - Massey Ferguson (Brakes, )

298 - Massey Ferguson (Brakes, )

560 - Massey Ferguson (Brakes, )

575 - Massey Ferguson (Brakes, )

592 - Massey Ferguson (Brakes, )View

595 - Massey Ferguson (Brakes, )

595 MKII - Massey Ferguson (Brakes, )

675 - Massey Ferguson (Brakes - )

690 - Massey Ferguson (Brakes - )

698 - Massey Ferguson (Brakes - )

Landini

10000 - Landini (Brakes, )

12500 - Landini (Brakes, )View

13000 - Landini (Brakes, )

14500 - Landini (Brakes, )

6500 - Landini (Brakes, )

8550 - Landini (Brakes, )

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σετ λαστιχάκια αντλίας φρένου FORD NEW HOLLAND

ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

81869958 - Ford Finis

F1NN2004AA - Ford New Holland

81869661 - Ford Finis

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ford New Holland

5640 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

6640 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7740 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

7840 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

8240 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

8340 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS100 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS110 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS115 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

TS90 - Ford New Holland (Brakes - Wet)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tags Cloud

9 ΙΝΤΣΕΣ 11 ιντσες 12 ΙΝΤΣΕΣ 13 ΙΝΤΣΕΣ air condition antlia BALANCER balbides case damper deutz FENDT fiat filtra FORD ford new holland hurlimann john deere kolara psigiou ladiou lamborgini Landini Massey Ferguson McCormick multi power nerou NEW HOLLAND odhgoi valvidon perkins petrelaiou psigio pto renault same sisu TAMPLO turbo VALTRA VALTRA VALMET Άνω Δεσμός Άξονας Σασμάν Άνω Άξονας σαμάν Άξονας υδραυλικού Έμβολο αντλίας Έμβολο μηχανής τρακτέρ Έμβολο υδραυλικού ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Αισθητήρας pto Ακραξόνιο Ακραξόνιο Αριστερό Ακρόμπαρο Αμορτισέρ Καμπίνας Ανταλλακτικά κινητήρα Αντλία Αντλία Φρένου Αντλίες πετρελαίου Ασφάλεια ζάντας Βάση θερμοστάτη Βάση τσιμούχας Βάση χειριστηρίου Βίδα ανταπόκρισης Βαλβίδα υδραυλικού Γρανάζι pto Γρανάζι Σασμάν Γρανάζι αντλίας Γώνια Στροφόμετρου ΔΙΣΚΟΙ PTO ΔΥΝΑΜΟ Δίσκος Συμπλέκτη Δίσκος Φρένου Δίχαλο ανταπόκρισης Δίχαλο καμπάνας pto Δακτυλίδια ανταπόκρισης Δακτυλίδια φρένου Δακτυλίδι υδραυλικού Δαχτυλίδι Διακλαδωτήρας Διακόπτης Μίζας Δισκάκι PTO Δορυφόροι διαφορικού Ελατήρια Ελατήριο ανταπόκρισης Ελατήριο λεβγίε Ελατήριο μηχανής Επικυκλικό σασμάν Ημιαξόνιο Θάλαμος Αντλίας Κάθισμα Καθρέπτης μηχανής Καμπάνα pto Καμπίνα Καντράν Κομπρεσέρ Κορμός μηχανής Κορώνα πηνείο Κουτί Τιμονιού Κυλινδράκι Λάμα Λάμα ανταπόκρισης Λάμα υδραυλικού Λαμαρίνες Τρακτέρ Μάκσα Μάσκα Μίζα Μηχανής Μουαγιέ Τροχού Μπιελα Μπογιά Μπουκάλα υδραυλικού Μπροστινό Διαφορικό Ντίζα Στροφόμετρου Ντίζες Ξηραντήρας Πισινό σύστημα Πλάκα αντλίας Πλάκες Φρένων Πλατώ Κομπλέ Ποτήρι Προθέρμανση Μηχανής Πυκνωτής Πόμολο λεβγιέ Ρεγουλατοροί μπράτσων Ρεγουλατόρος Ρεζερβουάρ Ρουλεμάν Σασμάν Ρουλεμάν Συμπλέκτη ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ Σήμα Σήμα Μάσκας Σετ ελατήρια μηχανής Σετ ταινίες Σετ φλάντζες κάτω μέρος Σετ φλάντσες άνω μέρος Σιαγώνες Σταυρός Διαφορικού Στροφαλάκι αντλίας Στροφόμετρο Συμπλέκτης Κομπλέ Συμπλεκτης ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΤΙΜΟΝΙ ΒΟΛΑΝ ΤΟΥΡΜΠΟ Τσιμούχα Υδραυλικό Σύστημα Υδραυλικό Τιμόνι Φίλτρα Τρακτέρ Φίλτρο Καμπίνας Φίλτρο Πετρελαίου Φίλτρο Υδραυλικού Φίλτρο αέρος Φούσκα λαδιού Φτερά Φτερωτές Φτερωτή Φωλιά Ψυγείο νερού άξονας άξονας pto άξονας αντλίας άξονας φρένου αισθητήρας θέσεως αισθητηρας ακραξόνιο δεξί αντλία λαδιού αντλίας τιμονιού αντλία συμπλέκτη ασφάλειες βολάν ατέρμονας βάκτρο μπουκάλας βάση μπροστινή βάση ρουλεμάν βάση σαλαμάστρας βάση φίλτρου λαδιού βάση φανού βάση φυσούνας βίδα κεντρικού βίδες κορώνας βασεις ρεζερβουαρ βοηθητική αντλία πετρελαίου γκαζιού γρανάζι βολάν γωνιά εξατμίσεως γόνατο ακραξονίου δακτυλίδια ακραξονίου δακτυλίδια αντλίας δακτυλίδια κεντρικού δακτυλίδια μπιελών δακτυλίδι κεντρικού δείκτης κάρτερ διακοπτης stop διακόπτης διακόπτης μπροστινού διαφορικού διακόπτης υδραυλικού διακόπτης φρένων διακόπτης φώτων δισκάκια σασμάν δοχείο υγρών φρένου εγκέφαλος εκκεντροφόρος ελατήρια εμβόλου υδραυλικού ελατήρια καμπάνας pto ελατήρια σασμάν ελατήρια σιαγόνων ελατήρια φρενών ζάντα ηλεκτοβαλβίδες θερμοστάτης θυρίδα pto καπάκι θυρίδας pto καπάκι λαδιού καπάκι σασμάν καπάκι τροχού καπάκι υδραυλικού καπάκι ψυγείου καπακι ρεζερβουαρ κεφαλάρι κολάρο αέρος κουλούρι ημιαξονίου κόμπλερ κόμπλερ pto κόμπλερ pto βολάν λαστιχακια λεβγιες ταχυτήτων λεβιές κόμπλερ μούδα διαφορικού μπιέλα υδραυλικού μπιντέ μπουζόνι τροχού μπουκάλα τιμονιού μπουλόνια μπράτσο μπράτσο ακραξονίου μπράτσο υδραυλικού μπρίζα υδραυλικού μπρατσάκι φρένου μπροστινός άξονας ντίζα ανταπόκρισης ντίζα φρένου παξιμάδια παξιμάδι ακραξονίου πείροι χωνιών πείρος μπροστινού διαφορικού πειράκι πειράκι λεβγιέ πειρακι μπουκάλας πιάτο πλατώ πιανόλα πλάκα βολάν πλάκα επικυκλικού πλάκα πλατώ πλακέτα πλανίτες διαφορικού πολαπλή προφίλτρο αέρος ρεγουλατόρος τιμονιού ρεγουλατόρος φρένων ροδέλες διαφορικού ροδέλες επικυκλικού ρουλεμάν ρουλεμάν pto ρουλεμάν βολάν ρουλεμάν κορώνας ρουλεμάν πηνίου ρουλεμάν τροχού ρουμπινετο σαλαμαστρα στροφαλου σετ λαστιχακια σιλανσιέ στήριγμα αντλίας στεφάνι επικυκλικού στροφαλος σχάρα πλατώ σωλήνας υδραυλικού σωληνάκια σύστημα νερού τεντωτήρας τομέας τιμονιού τροχαλία στροφάλου τροχαλια τσιμούχα καθρέπτη υδραργυρίκο φίλτρο τιμονιού φανάρι φλάντζα βαλβίδων φλάντζα κεφαλής φλάντζα υδραυλικού φλοτέρ φουρκέτα φούσκα θερμοκρασίας φούσκες φούσκες stop φρένα φρενάκι pto φυσούνα φυσούνα ανταπόκρισης φυσούνα λεβγίε χειριστήριο χιτώνιο χοάνη BDR χούφτα υδραυλικού όργανο θερμοκρασίας όργανο λαδιού όργανο πετρελαίου